Število rezultatov iskanja: 346

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (3)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (1)
Arhivi (1)
Ars mathematica contemporanea (2)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Bogoslovni vestnik (7)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delavci in delodajalci (1)
Dialogi (8)
Didakta (1)
Dogovori (3)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (7)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (2)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (16)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javno zdravje (1)
Jezik in slovstvo (5)
Kakovostna starost (2)
Kaplje (Idrija) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (35)
Kronika (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (8)
Ljubljanski zvon (1)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (2)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (4)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naše delo (Ptuj) (1)
Natura Sloveniae (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (1)
Otrok in knjiga (6)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (4)
Podjetje in delo (2)
Poligrafi (2)
Presek (3)
Primerjalna književnost (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski gospodar (3)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (5)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (26)
Strojniški vestnik (4)
Teorija in praksa (7)
Traditiones (2)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Vakuumist (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zbor občanov (6)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (3)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (26)
Mariborska knjižnica (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (21)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (99)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Planinska zveza Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (17)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (7)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (8)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
B. Murovec (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
D. Grigillo (1)
D. Kardoš (1)
Didakta (1)
Društvo arhitektov (3)
Društvo Festival Sanje (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (25)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gospodarski vestnik (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kmetijska založba (1)
Krka (1)
LDS (8)
M. Femc (1)
M. Kunaver (1)
M. Popovič (1)
Mariborska knjižnica (6)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (3)
Miš (1)
Mladinska knjiga (3)
Mohorjeva družba (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
N. Košnik (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naše delo (1)
National Geographic Slovenija (1)
Nova revija (2)
Obzorja (8)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (6)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Onkološki inštitut (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Rokus Klett (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
Ruslica (1)
S. Kumše (1)
s. n. (1)
S. Starček (1)
samozal. (1)
samozal. GolKerKavčLot (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovene Society Informatika (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska prosvetna zveza (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (13)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SO (1)
Societá storica del Litorale (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Š. Sanabor (1)
Štrancar.com (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (5)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
UMco (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vesna film (3)
Zala (1)
Založba /*cf (1)
Založba Pivec (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za ozganizacijo poslovanja (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (35)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zveza zgodovinskih dru��tev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (346)