Število rezultatov iskanja: 224

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (9)
Akademija MM (2)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (1)
Asian studies (2)
Blejske delavnice iz fizike (1)
Bogoslovni vestnik (4)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dialogi (2)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Družboslovne razprave (2)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (8)
Filozofski vestnik (2)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geografski vestnik (2)
Geologija (17)
Gozdarski vestnik (3)
Hmeljarski bilten (1)
Informacije MIDEM (3)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Jezik in slovstvo (9)
Jezikoslovni zapiski (7)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (4)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (4)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (3)
Muzikološki zbornik (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Notarski vestnik (1925-1927) (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Organizacija znanja (1)
Phainomena (Ljubljana) (9)
Podjetje in delo (2)
Pravnik (2)
Primerjalna književnost (1)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razpotja (1)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Slavistična revija (4)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobnost (1963) (2)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolska kronika (2)
Teorija in praksa (4)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (6)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (8)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (15)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (9)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (55)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Študentska založba (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (21)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
A. Koroša (1)
A. Košar (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniški izobraževalni center (1)
C.F. Winter (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
DMFA, založništvo (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Družba Jezusova (2)
Družina (2)
Državna štamparija Kraljevine Srbije (1)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Eno (1)
Etnografski muzej (4)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Filološki fakultet beogradskog univerziteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (13)
Geološki zavod Slovenije (3)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Gospodarski vestnik (2)
Institut Jožef Stefan (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Kasaški klub (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Marketing magazin (2)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
N. Eržen (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Naše delo (1)
neznan (1)
Notarska zbornica Slovenije (1)
Nova revija (9)
Obzorja (3)
Onkološki inštitut (2)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
R. Sušnik (1)
Rokus Klett (1)
RTV (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
SEM Institute for Climate Change (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo (15)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Študentska založba (5)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (1)
Založba ZRC (2)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Išči med rezultati (224)