Število rezultatov iskanja: 727

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (75)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (10)
Društvo humanistov Goriške (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (13)
IUS SOFTWARE d.o.o. (30)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (258)
Narodna in univerzitetna knjižnica (232)
Pedagoška obzorja (1)
Pro anima, d.o.o. (1)
SIB d.o.o. (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Študentska založba (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (21)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
CeGD (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Center vojaških šol (6)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
CIVITAS ELAN (1)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Dashöfer (7)
Däshofer (1)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (10)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Družba Jezusova (1)
Državni svet Republike Slovenije (3)
DZS (1)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (1)
Faculty of Organization Studies (1)
Fakulteta za arhitekturo (12)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (11)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za upravo (18)
Fakulteta za varnostne vede (4)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Genija (1)
Geodetski zavod Celje (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Gospodarski vestnik (22)
Gozdarski inštitut Slovenije (6)
GV Revije (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
I. Hrdalo (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (2)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (2)
Institut Jožef Stefan (11)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (22)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (4)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (19)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (14)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (4)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Javna služba v sadjarstvu (3)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Javni zavod Ljubljanski grad (3)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (3)
K. A. Lestan (1)
Kemijski inštitut (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (6)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
Ljubljana: Dashöfer (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljana: self published (1)
Ljubljanska borza (1)
M. Ambrožič (1)
Ministrstvo za javno upravo (2)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (2)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Mladinska knjiga (2)
N. Kokalj (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Naše delo (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Ocean (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (45)
OK SZDL Ljubljana Center (48)
P. Vertelj Nared (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Pokrajinski muzej (1)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (1)
Pro Anima (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
SIB (6)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Skupina Primera, celovite kadrovske rešitve (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (49)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (1)
Služba za upravno poslovanje in grafiko (1)
SO (19)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Socialna akademija (1)
Societá storica del Litorale (7)
SZDL Ljubljana-Šiška (8)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (12)
The Center of Excellence in Finance (4)
The Publishing House of the Faculty of Social Sciences (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urban Planning Institute (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (30)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Založba FDV (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod IRC (7)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (15)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (9)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za oljkarstvo, Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (38)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (7)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (22)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (727)