Število rezultatov iskanja: 1081

Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (161)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (301)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Geološki zavod Slovenije (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (31)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
Knjižnica Litija (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (103)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (43)
Osrednja knjižnica Celje (241)
SIB d.o.o. (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Šola za ravnatelje (8)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (26)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (52)
Zavod Marianum (50)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (8)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
(2)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (2)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (5)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (2)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
Dashöfer (1)
Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (1)
Društvo Organizacija za participatorno družbo (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za upravo (5)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (28)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institut Jožef Stefan (15)
Institut 'Jožef Stefan' (13)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (6)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (32)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (1)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Javni zavod Krajinski park (1)
Javni zavod Ljubljanski grad (3)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (4)
Javni zavod Trubarjevi kraji (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (4)
Kemijski inštitut (11)
Kmetijski inštitut Slovenije (11)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (12)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (9)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
LEXPERA (3)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
ljubljanski oblastni odbor (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
MKS Elektronski sistemi d.o.o., Ljubljana (1)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (11)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (31)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (4)
Nova revija (5)
Občina Veržej (50)
OK SZDL Bežigrad (13)
OK SZDL Ljubljana Center (13)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
Ooščinski mladežki cent'r za kultura, obrazovanie, informacija i sport (1)
Premogovnik Velenje, d.d. (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (4)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (9)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (20)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (16)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Šola za ravnatelje (10)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (2)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Umni, zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (3)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (17)
Univerzitetni klinični center Maribor (3)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (29)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (2)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (13)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (7)
Zavod IRC (7)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem (18)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (335)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (29)
Zavod Marianum (50)
Zavod Mednarodni center za trajnostni razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (23)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (10)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (18)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (14)
Zavod za kulturo Šoštanj (241)
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (4)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (2)
Zavod za zdravstveno varstvo (5)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (4)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (13)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (5)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (1081)