Število rezultatov iskanja: 387

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (65)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (51)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (78)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (131)
Onkološki inštitut Ljubljana (13)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Založnik
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of Architecture (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (2)
I. Vrečar (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (64)
Inštitut za varovanje zdravja RS (8)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
K. A. Lestan (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kemijski inštitut (3)
Kleinmayr & B. (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
M. Ambrožič (1)
Medicinski razgledi (1)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (130)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (2)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (9)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Naše delo (2)
National Institute of Public Health (1)
NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
OK SZDL Bežigrad (15)
OK SZDL Ljubljana Center (11)
Onkološki institut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut (2)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (7)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
Pedagoški inštitut (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Pravna fakulteta (2)
Psihiatrična klinika Ljubljana (2)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (21)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Študentska založba (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
typis Josephi Thaddaei Mayr ... (1)
Umni, zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (8)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (5)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (9)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (17)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (17)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (5)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (4)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom Ljubljana (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (10)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Išči med rezultati (387)