Število rezultatov iskanja: 1102

Tip gradiva
Časopisje in članki - oblika
Založnik
= Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (3)
A. Česen (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (36)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Društvo livarjev Slovenije (8)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (10)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (10)
Državna založba Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za energetiko (5)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (9)
Institut Jožef Stefan (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (587)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (39)
J. Dujc (1)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
M. Gabrovšek (1)
M. Mravljak (1)
Metalurški inštitut el at. (263)
Metalurški inštitut et al. (8)
N. Krauberger (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (40)
Občina (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
P. Može (1)
Ruslica (1)
s. n. (1)
Skupščina občine Jesenice (6)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko kemijsko društvo (18)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (3)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Tiskovna zadruga (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Novi Gorici (2)
Uprava za zaštitu industriske svojine (14)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (39)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (18)
Železarna Jesenice (160)
Železarna Ravne (160)
Železarna Štore (160)
Išči med rezultati (1102)