Število rezultatov iskanja: 534

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (11)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta medico-biotechnica (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (33)
Atlanti (7)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (8)
Dialogi (3)
Didakta (1)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Dve domovini (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (6)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (11)
Gozdarski vestnik (11)
Hacquetia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hmeljarski bilten (2)
Informacije MIDEM (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (6)
Javno zdravje (1)
Jezik in slovstvo (4)
Knjižnica (20)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kronika (Ljubljana) (10)
Les (Ljubljana) (7)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (2)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (7)
Naša komuna - delegatska priloga (8)
Naša komuna (Ljubljana) (11)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (30)
Naše delo (Ptuj) (5)
Obzornik zdravstvene nege (5)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (9)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (29)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za geografijo (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
Slavistična revija (1)
Slovenian veterinary research (5)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (1)
Socialno delo (27)
Sodobnost (1963) (28)
Šolsko polje (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (1)
Vertec (1871) (7)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (14)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (10)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Ženske in ginekološki raki (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (33)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Botanično društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo Medicinski razgledi (7)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (28)
Mariborska knjižnica (9)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (71)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (157)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (23)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko farmacevtsko društvo (6)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (36)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (11)
Zveza lesarjev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Turk (1)
Akademija za glasbo (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (3)
Arhivsko društvo Slovenije (33)
B. Dolenc (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
D. Roženbergar (1)
Didakta (3)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (25)
DZS (13)
Evangeličanska cerkev (1)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (27)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Foto Meta (1)
Genija (1)
Gimnazija (1)
Glasbena matica (1)
Goga (3)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Helidon (3)
I. Roškar (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (12)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
International Institute for Archival Science (4)
Istituto dell'educazione della RS (1)
J. Gričar (1)
J. Kos (1)
K. Rostohar (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Književno društvo Hiša poezije (1)
LDS (3)
M. Adamič (1)
M. Pogačnik (1)
M. Zupin (1)
Mariborska knjižnica (9)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (7)
Melopoja (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (4)
Muzikaviva (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Naše delo (5)
Obzorja (3)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (1)
Panika Records (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Petrol (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Rdeči križ Slovenije (3)
Rokus Klett (9)
RTV (2)
Ruslica (1)
S. Keren (1)
s. n. (1)
samozal. M. Tepeš (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (34)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenian Association of Landscape Architects (1)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (28)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko farmacevtsko društvo (6)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (10)
SO (1)
Societá storica del Litorale (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (9)
T. Levanič (1)
T. Pinter (1)
T. Španić (1)
T. Zadražnik (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veterinarska fakulteta (5)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Založba Obzorja (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zlati zvoki (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (20)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (16)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Išči med rezultati (534)