Število rezultatov iskanja: 133

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (12)
Institute for Ethnic Studies (13)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (36)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pravna fakulteta (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (32)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (133)