Število rezultatov iskanja: 196

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Istituto sloveno di ricerche (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
neznan (1)
Oblastna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (74)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Societá storica del Litorale (3)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Višja strokovna šola Academia (2)
Zaloga šolskih knjig in učil (3)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (26)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Išči med rezultati (196)