Število rezultatov iskanja: 239

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (14)
Audibook (2)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Državna založba Slovenije (2)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
Faculty of Law (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za upravo (1)
Gospodarski vestnik (14)
GV Revije (5)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (14)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni Fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
International Institute for Archival Science (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Klub Revus (5)
LEXPERA (5)
M. Damaška (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (14)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Muzejsko društvo (1)
Nova revija (1)
Obzorja (2)
Pravna fakulteta (24)
Pravna praksa (5)
Research and Documentation Center JAS (1)
RSS (5)
S. Schaup (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (3)
Tiskovna zadruga (2)
University of Maribor Press (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Uradni list FLRJ (1)
Uradni list Republike Slovenije (7)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (45)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (22)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (239)