Število rezultatov iskanja: 411

Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (7)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (10)
Etnografski muzej (3)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Geološki zavod (1)
Gorenje (1)
I. Mikl (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (74)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Keramična industrija (115)
Metalurški inštitut el at. (1)
Muzejsko društvo (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (78)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Posavski muzej (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (22)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (11)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (9)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (27)
T. Bregant (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (19)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Železarna Jesenice (33)
Železarna Ravne (33)
Železarna Štore (33)
Išči med rezultati (411)