Število rezultatov iskanja: 2073

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (8)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta Histriae (2)
Agricultura (Maribor) (2)
Angeljček (5)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropological notebooks (2)
Arhivi (2)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Belokranjec (32)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delo (Ljubljana, 1926) (9)
Dialogi (1)
Dogovori (2)
Dolenjski list (1)
Dom in svet (Ljubljana) (20)
Družboslovne razprave (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Informacije MIDEM (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (14)
Jezik in slovstvo (2)
Kmetijske in rokodelske novice (119)
Kronika (Ljubljana) (16)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (51)
Ljudska pravica (3)
Loški razgledi (4)
Medicinski razgledi (1)
Monitor ISH (1)
Narodna sloga (5)
Naša komuna - delegatska priloga (13)
Naša komuna (Ljubljana) (22)
Naša skupnost (Grosuplje) (5)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (14)
Naša sodobnost (2)
Naše delo (Ptuj) (27)
Naše gospodarstvo (1)
Pod lipo (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Ptujski list (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (1)
Revija za geografijo (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (271)
Slovenski republikanec (32)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (7)
Statistično gradivo LR Slovenije (2)
Štajerc (129)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Učiteljski tovariš (33)
Vertec (1871) (33)
Zbor občanov (11)
Zdravniški vestnik (3)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (5)
Zgodovinski zapisi (2)
Zvonček (Ljubljana) (3)
Železne niti (1)
Leto izida
1779 (2)
1789 (1)
1800 (1)
1800-1900 (12)
1806 (1)
1807 (1)
1809 (1)
1813 (1)
1816 (3)
1817 (1)
1818 (1)
1821 (1)
1822 (1)
1823 (1)
1824 (1)
1826 (3)
1831 (4)
1834 (1)
1835 (1)
1838 (1)
1839 (1)
1842 (1)
1843 (4)
1844 (3)
1845 (3)
1846 (4)
1847 (2)
1848 (24)
1849 (5)
1850 (10)
1852 (7)
1853 (1)
1855 (2)
1856 (2)
1857 (5)
1858 (4)
1859 (1)
1860 (3)
1861 (4)
1862 (1)
1863 (2)
1866 (2)
1867 (5)
1868 (6)
1868-1869 (1)
1869 (5)
1870 (4)
1871 (1)
1873 (2)
1874 (2)
1875 (2)
1876 (4)
1877 (7)
1878 (4)
1879 (4)
1880 (6)
1881 (7)
1882 (4)
1883 (4)
1884 (5)
1885 (4)
1886 (4)
1887 (6)
1888 (3)
1889 (3)
1890 (8)
1891 (5)
1893 (2)
1894 (1)
1895 (5)
1896 (11)
1897 (3)
1898 (1)
1899 (3)
190? (1)
1900 (10)
1901 (19)
1902 (21)
1903 (21)
1904 (11)
1905 (12)
1906 (10)
1907 (28)
1908 (34)
1909 (22)
1910 (23)
1911 (33)
1912 (12)
1913 (9)
1914 (5)
1915 (3)
1916 (10)
1917 (17)
1918 (17)
1919 (17)
192? (1)
1920 (22)
1921 (11)
1922 (9)
1923 (2)
1924 (11)
1925 (34)
1926 (20)
1927 (8)
1927/1928 (1)
1928 (4)
1929 (7)
1930 (9)
1930/1931 (1)
1930-1940 (1)
1931 (9)
1931/1932 (1)
1932 (11)
1933 (6)
1933-1934 (1)
1934 (5)
1935 (4)
1936 (4)
1937 (9)
1938 (4)
1938/1939 (1)
1939 (6)
1940 (10)
1941 (9)
1941/1942 (3)
1942 (1)
1942/1943 (6)
1943/1944 (2)
1943-1945 (1)
1945 (2)
1948 (10)
1949 (13)
1950 (7)
1951 (1)
1953 (1)
1954 (2)
1955 (4)
1955-1965 (995)
1956 (1)
1958 (2)
1959 (1)
1962 (1)
1966 (3)
1968 (1)
1969 (1)
1970 (2)
1971 (6)
1972 (6)
1973 (4)
1974 (2)
1974/1975 (1)
1975 (2)
1976 (4)
1977 (3)
1978 (1)
1979 (4)
1980 (2)
1981 (7)
1982 (7)
1983 (7)
1984 (5)
1984/1985 (2)
1985 (5)
1986 (4)
1987 (2)
1988 (7)
1989 (6)
1990 (3)
1991 (6)
1992 (2)
1993 (5)
1994 (5)
1995 (1)
1996 (4)
1998 (3)
1999 (2)
2000 (3)
2001 (1)
2003 (2)
2005 (6)
2006 (3)
2007 (2)
2008 (5)
2009 (4)
2010 (3)
2011 (3)
2012 (4)
2013 (4)
2014 (6)
2015 (5)
2016 (7)
2017 (3)
2018 (9)
2019 (5)
2020 (1)
2020/2021 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Ivana Potrča (166)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (33)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (128)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1647)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (7)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (13)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
(981)
A. Vavken (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Artur Kollitsch (1)
Association of Radiology and Oncology (1)
Biotehniška fakulteta (8)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Deželni odbor kranjski (1)
Dolenjski list (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Državna založba Slovenije (9)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (2)
Evropska pravna fakulteta (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (2)
Glasbena Matica (1)
H. Hibšer (1)
Helidon (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
J. Blasnik-ovi nasledniki (1)
J. G. Vrdélski (2)
J. Krajec (1)
J. R. Milic (2)
J. Visenjak (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (33)
Jožef Blaznik (119)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Jürjovške ljudske pevke (1)
Karl Linhart (129)
Katoliško tiskovno društvo (20)
Konzorcij (5)
Konzorcij Belokranjec (32)
Konzorcij Edinosti (1)
L. Puš (1)
Ljubljana (32)
M. Kranjec (3)
Medicinski razgledi (1)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Mercator (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
na prodaj per A. H. Honu ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (2)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (2)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljublanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
Naše delo (27)
natisnena inu se najde per Joannesu Retzerju némshkeh shól natiskávzu (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
natisnil Eger (2)
natisnil Joshef Blasnik (4)
natisnil Paternolli v' Gorizi (1)
natisnil Peter de Valerji ... (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Organizacija Slovenskih republikancev (32)
Papirnica Vera Remec (1)
per bukvah niemshkih şhol (1)
per Christianu Grosserju, in der Theinfaltstrasse Nr. 76 (1)
per Joshefu od Bacho (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
s. n. (13)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
şe vdobe, per V. Stanig ... (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (18)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SNG Maribor (6)
SO (5)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (3)
SOS-kinderdorf-Verlag (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (2)
Th. Kaltenbrunner (1)
Tiskarna sv. Cirila (271)
Tiskovna zadruga (53)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigisi (1)
v'' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve ... (1)
v' salogi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani ... (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v zalógi ces. kralj. bukvárnice za šólske bukve pri sv. Ani v Jánezovih ulicah (1)
Victor (1)
Vladarska tiskarnica (1)
Založ. Henr. Ničman. (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Združenje pevskih zborov Primorske (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zedinjenje (9)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
ZKP, RTV (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (15)
Išči med rezultati (2073)