Število rezultatov iskanja: 209

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Botanično društvo Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (112)
Onkološki inštitut Ljubljana (24)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (3)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
(3)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Gospodarski vestnik (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
International Institute for Archival Science (2)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (3)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Ljubljanska borza (2)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Moderna organizacija (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
neznan (8)
Onkološki inštitut (5)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
s. n. (3)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Weidmannsche Buchhandlung (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (209)