Število rezultatov iskanja: 83

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (6)
Obzorja (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (83)