Število rezultatov iskanja: 298

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Hočevar (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (6)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (6)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (205)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Kemijski inštitut (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Splošno združenje tekstilne industrije (5)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (6)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Novi Gorici (2)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (16)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (10)
Železarna Jesenice (27)
Železarna Ravne (27)
Železarna Štore (27)
Dostop
Išči med rezultati (298)