Število rezultatov iskanja: 1121

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Akademija MM (37)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Časopis za kritiko znanosti (152)
Delo in varnost (2)
Didakta (3)
Documenta Praehistorica (4)
Družboslovne razprave (22)
Dve domovini (3)
Farmacevtski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (1)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (4)
Izzivi prihodnosti (1)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (580)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (3)
Literatura (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (1)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (5)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (10)
Monitor ISH (7)
Naše gospodarstvo (8)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Organizacija (Kranj) (22)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (3)
Projektna mreža Slovenije (2)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revija za zdravstvene vede (3)
Slovenski čebelar (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1963) (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolsko polje (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (68)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (9)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvo narave (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (10)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (37)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (580)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (37)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (192)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (22)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (86)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (12)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (29)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (22)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
Andragoški center Slovenije (1)
B. Fidel (1)
Biteks (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (4)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
Covirias (1)
D. Kogovšek (1)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Didakta (3)
Doba Business School (1)
Doba Epis (10)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (8)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Družba Jezusova (2)
Eduvision (1)
EDUvision (4)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (8)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (579)
Faculty of management (5)
Faculty of Social Sciences (5)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (23)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za management (8)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (63)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (3)
i2 (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekonomsko demokracijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
LDS (1)
Lin&Nil (1)
Ljubljanska borza (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (37)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (28)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Onkološki inštitut (1)
Peace Institut (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
SEENPM (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenija-Transplant (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska fundacija za UNICEF (1)
Slovenska oglaševalska zbornica (3)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (22)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Societá storica del Litorale (8)
Spago (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (151)
Turistica (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Visoka šola za politične vede (5)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod IRC (14)
Zavod Rakmo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Išči med rezultati (1121)