Število rezultatov iskanja: 2972

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta Histriae (5)
Anali PAZU HD (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (16)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Arheo (5)
Arhivi (28)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (12)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (12)
Communio (Ljubljana) (202)
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (15)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (10)
Delegatski obveščevalec (21)
Delo in varnost (1)
Didakta (1)
Dogovori (64)
Dolenjski list (1)
Družboslovne razprave (1)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (10)
Farmacevtski vestnik (2)
Fizika v šoli (1)
Geodetski vestnik (3)
Geografski vestnik (32)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (13)
Gozdarski vestnik (3)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (7)
Javna tribuna - Delegatska priloga (17)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (53)
Jezik in slovstvo (15)
Jezikoslovni zapiski (12)
Kakovostna starost (11)
Katedra (Maribor) (408)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (7)
Krajan (Ilirska Bistrica) (21)
Kronika slovenskih mest (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (1)
Matematika v šoli (2)
Naša komuna - delegatska priloga (19)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (40)
Naša skupnost (Grosuplje) (17)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (17)
Naša skupnost (Ljubljana) (91)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (22)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Novi tednik (1065)
Onkologija (Ljubljana) (4)
Organizacija znanja (109)
Otrok in knjiga (8)
Planinski vestnik (2)
Primerjalna književnost (8)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (13)
Ptujski list (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Res novae (2)
Savinjski občan (146)
Slavia Centralis (5)
Slavistična revija (3)
Slovenski čebelar (10)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (9)
Slovenščina 2.0 (2)
Socialno delo (16)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (4)
Stati inu obstati (1)
Šolska kronika (3)
Šolsko svetovalno delo (5)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljski tovariš (16)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (14)
Ventil (Ljubljana) (7)
Zbor občanov (52)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (13)
Železarski zbornik (8)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (28)
Čebelarska zveza Slovenije (10)
Didakta (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (15)
Družina d.o.o. (202)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (11)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (109)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Knjižnica Ivana Potrča (23)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Litija (21)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica (21)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mariborska knjižnica (8)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (375)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (255)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Osrednja knjižnica Celje (1211)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (21)
Planinska zveza Slovenije (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (17)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (21)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (13)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (14)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerzitetna knjižnica Maribor (408)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (10)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (13)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (32)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Vsebina
Založnik
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Angela Boškin Faculty of Health Care (1)
Arhel (1)
Arhivsko društvo Slovenije (28)
AX elektronika (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Biteks (2)
Bogoslovni vestnik (1)
Bralno društvo Slovenije (1)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave - PROSUNT (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Delo (1065)
Didakta (1)
Dolenjski list (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (5)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (15)
Društvo SPIP (1)
Društvo študentov biologije (2)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (3)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (3)
Družina (10)
Državna založba Slovenije (7)
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (1)
Etnografski muzej (1)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (16)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (5)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Histria Editiones (2)
II. OŠ (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (5)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (11)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (12)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
IZUM (9)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (16)
Jožef Blaznik (1)
Krajevna konferenca SZDL (21)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
LDS (1)
Ljubljana: Miška (1)
Mariborska knjižnica (8)
Marksistični center Univerze Edvarda Kardelja (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (5)
Mestna občina (1)
Mestna raziskovalna skupnost (1)
Metalurški inštitut el at. (7)
Metalurški inštitut et al. (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (14)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
Naše delo (22)
Občina Ljubljana-Šiška (3)
Občinska gospodarska zbornica (2)
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva (21)
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Žalec (146)
Občinska konferenca SZDL (2)
Občinska konferenca ZSMS (6)
Občinska konferenca ZSMS Lj - Bežigrad (1)
Občinska konferenca ZSMS Lj - Center (1)
Občinska raziskovalna skupnost (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (10)
OK SZDL Bežigrad (52)
OK SZDL Ljubljana Center (64)
Onkološki inštitut (4)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Osnovna šola (1)
OŠ Gustava Šiliha (1)
Pedagoška fakulteta (10)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (5)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinski arhiv (1)
Prah izobraževalni center (1)
Predsedstvo Univezitetne konference ZSMS (1)
Propagandna komisija pri IOOF (1)
Republiška konferenca ZSMS (1)
RIC (1)
RIS Dvorec (6)
samozal. J. Kenda (17)
samozal. M. Maučec (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (108)
Slavistično društvo Slovenije (18)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (10)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko etnološko društvo (14)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (17)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societá storica del Litorale (2)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (1)
Strokovni center Zebra, Zavod za gluhe in naglušne (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (202)
Svet za ohranjevanje in razvijanje revolucionarnih tradicij ter spomeniško varstvo pri občinski konferenci SZDL (1)
SZDL (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center (3)
Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
Teološka fakulteta (5)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Tiskovna zadruga (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Turistica (1)
University of Maribor Press (2)
University of Maribor, University Press (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (16)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (409)
Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije (15)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (11)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Založba FDV (1)
Založba Univerze na Primorskem (11)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (11)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (7)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
ZSMS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (32)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Išči med rezultati (2972)