Število rezultatov iskanja: 1330

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (5)
Acta biologica Slovenica (4)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (44)
Acta silvae et ligni (2)
Advances in production engineering and management (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Arheo (3)
Arheološki vestnik (5)
Barvila, pokosti, laki, pleskala, lim (1)
Documenta Praehistorica (2)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Elektrotehnika (1)
Fabrikacija železa (1)
Farmacevtski vestnik (3)
Geologija (23)
Gradbeni vestnik (1)
Grafičar (Ljubljana) (1)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (4)
Journal of energy technology (2)
Kemija v šoli in družbi (2)
Kemijski postopki in aparati, v kolikor niso navedeni v posebnih razredih (7)
Kemijsko obdelovanje kovin (24)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Kovine zlitine tehnologije (756)
Kronika (Ljubljana) (2)
Livarski vestnik (2)
Materiali in tehnologije (121)
Medicinski razgledi (2)
Mehanično obdelovanje kovin (razen valjarn vobče) (115)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Negovanje zdravja (1)
Ogrevanje (vobče) (1)
Plavžarstvo (8)
Poljedelstvo in gozdarstvo, vrtnarstvo in vinogradništvo, mlekarstvo, zootehnika (1)
Prečiščenje in pripravljanje rud, rudnin (predelovanje blata in izgorkov) (2)
Presek (2)
Proteus (1)
RMZ-materials and geoenvironment (15)
Sanitarno inženirstvo (1)
Slovenian veterinary research (6)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (7)
Strojni deli (1)
Strojniški vestnik (15)
Štajerc (1)
Vakuumist (16)
Varstvo narave (3)
Ventil (Ljubljana) (4)
Vrhutalno stavbarstvo (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (5)
Zdravstveno varstvo (2)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železarski zbornik (13)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (16)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DELO, d.d. (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (16)
Geološki zavod Slovenije (21)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (405)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (712)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (44)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (19)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
(2)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
Akademija Arhimed (1)
Artaria & Comp. (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
B. Gorenc (1)
B. Podobnik (1)
bey F.X. Stöckl (3)
bey Jos. Eder (2)
Biotehniška fakulteta (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Biteks (2)
C.A. Haendel's Verlag (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Dolar (1)
D. Tica (1)
D. Voglar (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (16)
Envit (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
gedruckt zu Laybach, vnd zu finden bey Johann Baptista Mayr, in Saltzburg (1)
Geološki zavod Ljubljana (2)
Geološki zavod Slovenije (22)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
Institut Jožef Stefan (9)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (857)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije et al. (21)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (15)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Interesansa-zavod (1)
J. Scheible (1)
Jožef Blaznik (1)
K. Klun (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (2)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
Kovin, Medlarz (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
M. Jelušič (1)
M. Zupan (1)
Medicinski razgledi (2)
Metalurški inštitut el at. (12)
Metalurški inštitut et al. (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (15)
OK SZDL Bežigrad (1)
Onkološki inštitut (1)
P. Štrekelj (1)
per Ioannem Weichardum Valvasor (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovenian Chemical Society (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (44)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (1)
Stabilimento artistico del Lloyd Austriaco (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Š. Koren (1)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
Tiskarna sv. Cirila (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Uprava za zaštitu industriske svojine (174)
Veterinarska fakulteta (6)
Wolfgang Gerle (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (9)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Železarna Jesenice (735)
Železarna Ravne (735)
Železarna Štore (735)
Išči med rezultati (1330)