Število rezultatov iskanja: 3273

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (5)
Acta geographica Slovenica (6)
Acta Histriae (35)
Acta hydrotechnica (1)
Annales. Series historia et sociologia (35)
Annales. Series historia naturalis (5)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (16)
Arheološki vestnik (7)
Arhivi (8)
Časopis za kritiko znanosti (3)
De musica disserenda (1)
Dekliška ljudska šola - Kranj (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (14)
Dialogi (3)
Documenta Praehistorica (3)
Dogovori (5)
Dom in svet (Ljubljana) (25)
Dve domovini (6)
Etnolog (Ljubljana) (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (7)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (4)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (6)
Geografski zbornik (4)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Glavna šola - Kranj (3)
Gozdarski vestnik (6)
Hacquetia (5)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (8)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kmečka moč (1)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (41)
Les (Ljubljana) (4)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (5)
Loški razgledi (2)
Marijikin ograček (96)
Marijin list (248)
Mörszka krajina (228)
Murska krajina (464)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (7)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Natura Sloveniae (6)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Novine (Murska Sobota) (1407)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (8)
Research in social change (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (5)
Slovenski gospodar (230)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (3)
Stati inu obstati (1)
Studia mythologica Slavica (2)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (2)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (10)
Učiteljski tovariš (6)
Urbani izziv (9)
Urbani izziv. Posebna izdaja (5)
Varstvo narave (1)
Vertec (1871) (1)
Zbor občanov (5)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (6)
Zdravniški vestnik (12)
Zgodovinski časopis (16)
Zvonček (Ljubljana) (3)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (7)
Botanično društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Mirana Jarca (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (57)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (29)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (402)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2445)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (12)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (35)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (14)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (40)
ZRC SAZU (34)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (11)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (48)
Založnik
(3)
A. Koblar (1)
A. Kobler (1)
Akademski pevski zbor (1)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Beletrina (1)
Belokranjski muzej (1)
Beltinci : Konzorcij (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Bird Publisher (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (40)
D. Stober (1)
Delavska enotnost (1)
der Verfasser (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (1)
Državna založba Slovenije (4)
E. Janžič (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Etnografski muzej (12)
Fakulteta za arhitekturo (18)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Folklorna skupina (1)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Glasbena Matica (1)
Glavna šola v Krajni (3)
I. Hrdalo (1)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Jožef Blaznik (2)
Jožef Klekl (1407)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (10)
Katoliško tiskovno društvo (25)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (344)
Konzorcij (465)
Kühar Stevan (228)
M. Müller (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Moderna galerija (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
N. Penko Seidl (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
neznan (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (3)
Odbor za Jurčičev spomenik (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (14)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
Onkološki inštitut (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
s. n. (13)
S. Strassberger (1)
samozaložba (1)
Samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (40)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (29)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko muzejsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (12)
SO (7)
Societa storica del Litorale (13)
Societá storica del Litorale (40)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Stalno Dramsko gledališče Furlanije-Julijske krajine (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (1)
Štirirazredna dekliška judska šola v Krajni (1)
Študentska založba (3)
Tiskarna sv. Cirila (230)
Tiskovna zadruga (6)
Učiteljska tiskarna (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (6)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (14)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Venezia presso Lodovico Furlanetto (1)
Vojnogeografski institut (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (22)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (40)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (35)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (40)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (11)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (37)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (3273)