Število rezultatov iskanja: 7118

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (3)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (1)
Acta neophilologica (56)
Amfiteater (Ljubljana) (86)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (22)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (7)
Art fiks (5)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Bogoslovni vestnik (11)
Časopis za kritiko znanosti (2100)
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (15)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (3)
Dialogi (442)
Didakta (1)
Dogovori (5)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (4)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (57)
Družboslovne razprave (9)
Dve domovini (5)
ELOPE (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Filozofski vestnik (31)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gradbeni vestnik (2)
Illyrisches Blatt (1842)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (64)
Jezikoslovni zapiski (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (2)
Kritika (1925-1927) (16)
Kronika (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (18)
Literatura (Ljubljana) (132)
Ljubljanski zvon (723)
Loški razgledi (5)
Modra ptica (143)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (9)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (21)
Nova revija (1)
Novi svet (Ljubljana) (37)
Obzorja (Maribor) (26)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (29)
Phainomena (Ljubljana) (25)
Planinski vestnik (5)
Podjetje in delo (1)
Prepihi (3)
Primerjalna književnost (19)
Problemi (Ljubljana) (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Razpotja (11)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Slavia Centralis (4)
Slavistična revija (93)
Slovenski gospodar (1)
Slovenščina v šoli (15)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (67)
Sodobnost (1963) (518)
Stati inu obstati (4)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (5)
Teorija in praksa (13)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Tribuna (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (30)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (28)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (3)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vrednote (Buenos Aires) (7)
Vzgoja (Ljubljana) (6)
Zbor občanov (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (4)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (5)
Železne niti (1)
Leto izida
1518 (1)
1783 (1)
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (52)
1823 (52)
1824 (53)
1825 (52)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (53)
1830 (52)
1831 (54)
1832 (53)
1833 (54)
1834 (53)
1835 (53)
1836 (54)
1837 (52)
1838 (53)
1839 (53)
1840 (54)
1841 (52)
1842 (53)
1843 (53)
1844 (53)
1845 (53)
1846 (105)
1847 (104)
1848 (105)
1849 (105)
1858 (2)
187? (1)
1881 (12)
1882 (13)
1883 (12)
1884 (12)
1885 (13)
1886 (12)
1887 (13)
1888 (12)
1889 (14)
189? (1)
1890 (13)
1891 (14)
1892 (14)
1893 (12)
1894 (12)
1895 (13)
1896 (12)
1897 (18)
1898 (13)
1899 (14)
19?? (45)
1900 (13)
1901 (15)
1902 (12)
1903 (13)
1904 (14)
1905 (15)
1906 (17)
1907 (13)
1908 (14)
1909 (14)
191? (9)
1910 (17)
1911 (19)
1912 (13)
1913 (12)
1914 (18)
1915 (13)
1916 (13)
1917 (15)
1918 (10)
1919 (12)
192? (3)
1920 (16)
1920/1930 (1)
1921 (13)
1922 (14)
1923 (15)
1924 (22)
1925 (13)
1926 (29)
1927 (22)
1928 (15)
1929 (18)
193? (10)
1930 (28)
1931 (27)
1932 (45)
1933 (55)
1934 (42)
1935 (34)
1936 (28)
1937 (27)
1937/1938 (1)
1938 (39)
1939 (40)
194? (11)
1940 (41)
1941 (14)
1945 (2)
1947 (1)
1948 (6)
1949 (7)
195? (12)
1950 (9)
1951 (13)
1952 (12)
1953 (4)
1954 (10)
1955 (3)
1955/1956 (3)
1957 (6)
1958 (5)
1959 (2)
196? (2)
1960 (4)
1961 (2)
1962 (7)
1963 (43)
1964 (40)
1965 (55)
1966 (52)
1967 (38)
1968 (41)
1969 (40)
197? (2)
1970 (38)
1971 (37)
1972 (15)
1973 (13)
1974 (15)
1975 (22)
1976 (19)
1977 (22)
1978 (18)
1979 (27)
198? (6)
1980 (14)
1981 (29)
1982 (29)
1983 (22)
1984 (19)
1985 (20)
1986 (18)
1987 (28)
1988 (24)
1989 (45)
1990 (87)
1991 (95)
1992 (141)
1993 (153)
1994 (202)
1995 (181)
1995-1996 (1)
1996 (155)
1997 (124)
1998 (104)
1999 (67)
2000 (75)
2001 (74)
2002 (65)
2003 (86)
2004 (96)
2005 (82)
2006 (42)
2007 (86)
2008 (97)
2009 (109)
2010 (68)
2011 (75)
2012 (104)
2013 (116)
2014 (108)
2015 (112)
2016 (112)
2017 (121)
2018 (100)
2019 (80)
2020 (42)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (3)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (25)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Knjižnica Velenje (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (518)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Mariborska knjižnica (29)
Mestna knjižnica Ljubljana (17)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4246)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (27)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (86)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (17)
Študentska založba (1818)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (114)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (22)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
ZRC SAZU (39)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
1A internet (1)
A. Saderman (3)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (84)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
B. Badovinac (1)
B. Cigoj (1)
B. Paternu (1)
Beletrina (8)
Bird Publisher (2)
Buenos Aires, Foto Sava (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
D. Ožura (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (84)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo psihologov Slovenije (24)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Družba Jezusova (6)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (571)
E. Pogorelc (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex Academia Thomae Anshelmi (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (57)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (31)
Foto Slovenija (1)
Fr. Vesel (5)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
Gorenjski muzej (1)
GV Revije (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Štefan Hozyan (2)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (11)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
J. Bogataj (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (30)
Josip Vidmar (16)
Jožef Blaznik (3)
Katoliško tiskovno društvo (58)
Kleinmayr (1842)
Konzorcij Besede (36)
KUD Logos (1)
LDS (132)
M. Polak (1)
Mariborska knjižnica (29)
Mariborska tiskarna (26)
Megalokonomou Bros Photographic News (1)
Mladinska knjiga (1)
Modra ptica (143)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (26)
Obzorja (447)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
Papirnica Vera Remec (1)
Pedagoška fakulteta (26)
Pedagoški inštitut (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (7)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Plus rešitve (1)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
R. Trofenik (1)
S. Bing (1)
samozal. (3)
samozal. J. Kenda (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (157)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (3)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (67)
Slovenska kulturna akcija (7)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski gledališki muzej (5)
Slovenski katoliški institut (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (22)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Societá storica del Litorale (6)
Sophia (1)
Studio Potrč (1)
Študentska organizacija Univerze (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (257)
Študentska založba (1833)
Teološka fakulteta (6)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (723)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem (3)
Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije (15)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Tuerto, L. Zissu (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (2)
Založništvo Šaleških razgledov (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (21)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (55)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (7118)