Število rezultatov iskanja: 468

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (16)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (130)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (146)
Nova revija (16)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (17)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (28)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (8)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Društvo arhitektov (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Državna založba Slovenije (130)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Institute for Ethnic Studies (10)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (16)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Jugoslavenska komisija (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Konzorcij (68)
Konzorcij Vidovdan (5)
Kulturni center (3)
Kulturni center Maribor (1)
LDS (3)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mihajlo Rostohar (10)
Ministrstvo za kulturo (2)
Moderna organizacija (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nova revija (17)
Obzorja (10)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski dom KPD Bazovica (17)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (7)
Sophia (1)
Študentska organizacija Univerze (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (8)
Študentska založba (19)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Založba ZRC (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (468)