Število rezultatov iskanja: 4613

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (45)
Acta neophilologica (2)
Ampak (Ljubljana) (16)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (55)
Anthropological notebooks (6)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Argo (1892-1903) (108)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (31)
Ars et humanitas (7)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Asian studies (21)
Atlanti (12)
Azijske in afriške študije (10)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Blätter aus Krain (367)
Bogoslovni vestnik (6)
CEPS journal (1)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (46)
Čitalnica (2)
De musica disserenda (6)
Dialogi (5)
Documenta Praehistorica (6)
Dolenjska prosveta (6)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (12)
Ecce organvm (26)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (4)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (7)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (31)
Gozdarski vestnik (2)
Illyrisches Blatt (1842)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (3)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (27)
Jezik in slovstvo (71)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (2)
Keria (Ljubljana) (8)
Knjižnica (16)
Kres (Celovec) (70)
Kronika (Ljubljana) (271)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (45)
Misel in delo (58)
Monitor ISH (7)
Muzikološki zbornik (9)
Napredna misel (10)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (5)
Primerjalna književnost (24)
Prispevki za novejšo zgodovino (5)
Proteus (3)
Razpotja (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Retrospektive (35)
Savinjski zbornik (7)
Slavia Centralis (1)
Slavica Tergestina (1)
Slavistična revija (18)
Slavjan (29)
Slovenka (5)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski jezik (1997) (2)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (126)
Stati inu obstati (4)
Studia Historica Slovenica (26)
Studia mythologica Slavica (3)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska knjižnica (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (Ljubljana) (39)
Učiteljski tovariš (1)
Varstvo narave (5)
Veda (27)
Verba hispanica (1)
Vestnik (1873) (29)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vrhniški razgledi (11)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (7)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (11)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (8)
Zgodovina za vse (44)
Zgodovinski časopis (69)
Zgodovinski zapisi (15)
Zora (1872) (150)
Železne niti (1)
Leto izida
1773 (1)
1817 (1)
1818 (1)
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (52)
1823 (52)
1824 (53)
1825 (52)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (53)
1830 (52)
1831 (54)
1832 (53)
1833 (53)
1834 (53)
1835 (53)
1836 (54)
1837 (52)
1838 (53)
1839 (53)
1840 (54)
1841 (52)
1842 (53)
1843 (53)
1844 (53)
1845 (53)
1846 (104)
1847 (104)
1848 (105)
1849 (105)
1857 (52)
1859 (1)
1860 (53)
1861 (53)
1862 (50)
1863 (53)
1864 (53)
1865 (54)
1866 (1)
1872 (24)
1873 (48)
1874 (42)
1874-1876 (1)
1875 (40)
1876 (24)
1877 (24)
1878 (6)
188? (1)
1881 (13)
1882 (13)
1883 (13)
1884 (15)
1885 (15)
1886 (7)
1887 (1)
1889 (1)
1890 (1)
1892 (7)
1892-1893 (1)
1893 (13)
1894 (15)
1895 (14)
1897 (9)
1898 (16)
1899 (15)
1900 (13)
1901 (12)
1901-1902 (1)
1902 (1)
1903 (5)
1904 (1)
1907 (12)
1908 (10)
1908-1911 (1)
1909 (9)
1910 (9)
1911 (16)
1912 (20)
1913 (10)
1914 (14)
1915 (9)
1916 (9)
1917 (5)
1918 (4)
1919 (1)
1920 (2)
1921 (3)
1922 (6)
1923 (8)
1924 (6)
1925 (8)
1926 (6)
1926-1927 (1)
1927 (9)
1928 (8)
1929 (13)
1930 (10)
1931 (8)
1932 (20)
1933 (23)
1934 (21)
1935 (20)
1936 (15)
1937 (16)
1938 (15)
1938-1940 (1)
1939 (18)
1940 (19)
1941 (9)
1941-2015 (1)
1942 (4)
1951 (1)
1952 (2)
1953 (7)
1954 (5)
1955 (6)
1955/1956 (1)
1956 (3)
1957 (8)
1958 (10)
1959 (7)
1960 (10)
1961 (4)
1962 (5)
1963 (5)
1964 (7)
1965 (9)
1966 (10)
1967 (16)
1968 (10)
1969 (8)
1970 (16)
1971 (10)
1971-1974 (1)
1972 (15)
1973 (6)
1974 (16)
1975 (23)
1976 (14)
1977 (10)
1977/1978 (1)
1978 (9)
1979 (6)
1980 (9)
1981 (8)
1982 (4)
1983 (5)
1983-1987 (1)
1984 (8)
1985 (9)
1986 (5)
1987 (6)
1988 (10)
1989 (10)
1990 (20)
1991 (19)
1992 (13)
1993 (19)
1994 (30)
1995 (18)
1996 (26)
1997 (28)
1998 (21)
1999 (33)
2000 (22)
2001 (29)
2002 (14)
2003 (19)
2004 (31)
2005 (27)
2006 (33)
2007 (34)
2008 (43)
2009 (60)
2009- (1)
2010 (44)
2011 (69)
2012 (68)
2012/2013 (1)
2013 (56)
2014 (72)
2015 (57)
2016 (70)
2016/2017 (1)
2017 (58)
2018 (62)
2019 (51)
2020 (59)
2020/2021 (1)
2021 (36)
2022 (6)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (31)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (11)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (6)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo Jarina Bohinj (26)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Knjižnica Domžale (2)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (2)
Knjižnica Grosuplje (25)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (16)
Knjižnica Medvode (3)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (7)
Knjižnica Velenje (3)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (126)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (12)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (25)
Mestni muzej Radovljica (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (45)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3446)
Nova revija (16)
Osrednja knjižnica Celje (14)
Osrednja knjižnica Mozirje (4)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (24)
Slovensko etnološko društvo (31)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (37)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (11)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zavod RS za šolstvo (17)
Zavod RS za varstvo narave (5)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (35)
Zgodovinsko društvo Celje (44)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (26)
Zgodovinsko društvo Ormož (16)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (46)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (55)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (29)
ZRC SAZU (62)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (16)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (161)
Vsebina
Založnik
A. Gabršček (27)
A. Košar (1)
Akademska založba (2)
Alfons Müllner (108)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (4)
Arhivsko društvo Slovenije (31)
Beletrina (4)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (1)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (15)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (52)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
der Verfasser (1)
Dolenjska založba (1)
Druck der Česká grafická unie (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov (2)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo Jarina Bohinj (26)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Družba sv. Mohora (29)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (128)
E. Flammarion (1)
Etnografski muzej (6)
F. Dular (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Foto-kino klub (1)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
Goga (2)
Gorenjski muzej (1)
Gričar & Leskošek (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (12)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (12)
Intelyway webmedia (1)
International Institute for Archival Science (8)
Ivan Gršak (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Janko M. Pajk (150)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Kasaški klub (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Kisovec: Multima (1)
Kleinmayr (1842)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (5)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada (1)
KS Senica (1)
KUD Logos (1)
KUD Vladko Mohorič, Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine (1)
Kulturna skupnost (3)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center (4)
Kulturni center Ivan Napotnik (2)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno-prosvjetna zajednica (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (3)
L. Schwentner (2)
LDS (3)
Leonova družba (225)
Leuschner & Lubensky (1)
Mariborska knjižnica (1)
Matica Slovenska (5)
Matija Majar (29)
Mihajlo Rostohar (10)
Milic (1)
Mladinska knjiga (2)
Moser (1)
Muzej novejše zgodovine (4)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (49)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (6)
N. Gretsch (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodne tiskarne (29)
Nasta (58)
National Gallery (1)
National Geographic Slovenija (1)
Nova revija (22)
Občina (2)
Občina Komenda (1)
Občinska kulturna skupnost (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (7)
Obzorja (6)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Österreichisch-Ungarischen Revue (1)
P. E. N. Club, centre slovene (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoški inštitut (3)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski muzej (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Prosvetno društvo Savinja (1)
R. Rother (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (20)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Rokus Klett (1)
Ruslica (2)
Sacher-Masoch (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (52)
Science and Research Centre, Annales (1)
Selbstverlag (1)
selfpublisher T. Horvat (3)
Skupina občanov (7)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Slavistično društvo Slovenije (89)
Slovene Anthropological Society (6)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (44)
Slovenska kulturna akcija (4)
Slovenska matica (3)
Slovenska straža (1)
Slovenski dom (3)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (24)
Slovensko etnološko društvo (32)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (6)
Societá storica del Litorale (52)
St. Norbertus-Verlag (1)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
Stoka (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Šaleški študentski klub (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (9)
Teološka fakulteta (4)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (70)
Tiskovna zadruga (8)
Turistično društvo (1)
Turistično olepševalno društvo (1)
U. Mosers (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Mariboru (34)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Verlag des Verfassers (1)
verlegts Joseph Moritz Lechner ... (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Vrhniško muzejsko društvo (11)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (21)
Založba ZRC, ZRC SAZU (17)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (8)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (5)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (5)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (35)
Zedinjena Slovenija (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (44)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (26)
Zgodovinsko društvo Ormož (15)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (46)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (54)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (46)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (97)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (19)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (56)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (52)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (16)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (182)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (42)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (4613)