Število rezultatov iskanja: 3774

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (41)
Acta neophilologica (2)
Ampak (Ljubljana) (16)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (41)
Anthropological notebooks (6)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (28)
Ars et humanitas (3)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (11)
Atlanti (4)
Azijske in afriške študije (10)
Blätter aus Krain (367)
Bogoslovni vestnik (3)
Časopis za kritiko znanosti (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (11)
Čitalnica (2)
De musica disserenda (5)
Dialogi (5)
Documenta Praehistorica (3)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (12)
Ecce organvm (16)
Edinost in dialog (1)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (4)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (27)
Gozdarski vestnik (1)
Illyrisches Blatt (1842)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (5)
Jezik in slovstvo (71)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (2)
Keria (Ljubljana) (2)
Knjižnica (15)
Kronika (Ljubljana) (137)
Kula (Ljubljana) (1)
Laibacher Wochenblatt (302)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (38)
Monitor ISH (7)
Muzikološki zbornik (8)
Napredna misel (10)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (20)
Razpotja (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (16)
Slavjan (29)
Slovenka (5)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski jezik (1997) (2)
Sodobnost (1963) (126)
Stati inu obstati (4)
Studia mythologica Slavica (3)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (34)
Učiteljski tovariš (1)
Varstvo narave (2)
Verba hispanica (1)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (11)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (62)
Zora (1872) (150)
Železne niti (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (28)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (6)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo Jarina Bohinj (16)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica Domžale (2)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (13)
Knjižnica Medvode (2)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Knjižnica Velenje (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (126)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Matična knjižnica Kamnik (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Mestni muzej Radovljica (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (38)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3022)
Nova revija (16)
Osrednja knjižnica Celje (6)
Osrednja knjižnica Mozirje (4)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (20)
Slovensko etnološko društvo (27)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (6)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (41)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (25)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (41)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
ZRC SAZU (39)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (149)
Založnik
A. Košar (1)
Akademska založba (1)
apud Dominicum Occhi (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (28)
Beletrina (4)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (1)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (7)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (41)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
der Verfasser (1)
Dolenjska založba (1)
Druck der Česká grafická unie (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov (2)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo Jarina Bohinj (16)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba sv. Mohora (29)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (127)
E. Flammarion (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
Etnografski muzej (6)
F. Dular (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Foto-kino klub (1)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
Goga (2)
Gorenjski muzej (1)
Gričar & Leskošek (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (12)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (12)
Intelyway webmedia (1)
International Institute for Archival Science (3)
Ivan Gršak (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Janko M. Pajk (150)
Jurij Stadelmann (302)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Kisovec: Multima (1)
Kleinmayr (1842)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij Edinosti (5)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
KUD Logos (1)
Kulturna skupnost (3)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (2)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kulturno-prosvjetna zajednica (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (3)
L. Schwentner (2)
LDS (3)
Leonova družba (1)
Matica Slovenska (3)
Matija Majar (29)
Mihajlo Rostohar (10)
Milic (1)
Mladinska knjiga (2)
Moser (1)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (38)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (5)
N. Gretsch (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
National Gallery (1)
National Geographic Slovenija (1)
Nova revija (17)
Občina Komenda (1)
Občinska kulturna skupnost (1)
Obzorja (17)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoški inštitut (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski muzej (1)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (5)
Rokus Klett (1)
Sacher-Masoch (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (41)
Selbstverlag (1)
selfpublisher T. Horvat (3)
Slavistično društvo Slovenije (87)
Slovene Anthropological Society (6)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (39)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (19)
Slovensko etnološko društvo (28)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (41)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
Študentska založba (9)
Teološka fakulteta (1)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tiskovna zadruga (8)
Turistično društvo (1)
Turistično olepševalno društvo (1)
U. Mosers (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Verlag des Verfassers (1)
verlegts Joseph Moritz Lechner ... (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (17)
Založba ZRC, ZRC SAZU (12)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (41)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (41)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (29)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (41)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (64)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (104)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (31)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (3774)