Število rezultatov iskanja: 979

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Academica turistica (Spletna izd.) (10)
Acta agriculturae Slovenica (22)
Acta carsologica (5)
Acta chimica slovenica (6)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (3)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta medico-biotechnica (3)
Advances in production engineering and management (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (9)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (4)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (4)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (7)
Delo in varnost (3)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Dialogi (1)
Dogovori (14)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (38)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Fabrikacija železa (1)
Farmacevtski vestnik (7)
Geodetski vestnik (8)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (5)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (12)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (9)
Informatica (Ljubljana) (8)
Informatica Medica Slovenica (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (1)
Journal of energy technology (2)
Kakovostna starost (81)
Knjižnica (4)
Kovine zlitine tehnologije (17)
Les (Ljubljana) (5)
Lexonomica (2)
Management (7)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (9)
Materiali in tehnologije (19)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (9)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (4)
Metodološki zvezki (3)
Naša komuna - delegatska priloga (4)
Naša komuna (Ljubljana) (12)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (14)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (15)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (28)
Onkologija (Ljubljana) (5)
Organizacija (Kranj) (41)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (3)
Pedagoška obzorja (3)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (2)
Pravni letopis (1)
Projektna mreža Slovenije (5)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (10)
Raziskave in razprave (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (7)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za geografijo (10)
Revija za univerzalno odličnost (4)
Revija za zdravstvene vede (7)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Sanitarno inženirstvo (3)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (11)
Slovenski etnograf (1)
Socialno delo (12)
Sodobnost (1963) (4)
Starost in rak (1)
Strojniški vestnik (18)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Teorija in praksa (15)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (13)
Urbani izziv (26)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Ventil (Ljubljana) (15)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (33)
Zdravstveno varstvo (9)
Zgodovina za vse (1)
Železarski zbornik (5)
Ženske, moški in rak (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (13)
Čebelarska zveza Slovenije (11)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo Medicinski razgledi (9)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (10)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (4)
Društvo za marketing Slovenije (9)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (81)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (23)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (10)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mariborska knjižnica (3)
Medijski partner d.o.o. (9)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (53)
Narodna in univerzitetna knjižnica (195)
Onkološki inštitut Ljubljana (12)
Pedagoška obzorja (3)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (10)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (38)
Slovensko zdravniško društvo (33)
Slovensko združenje za projektni management (5)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (4)
University of Primorska Press (10)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (18)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (33)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (41)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (7)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (7)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (14)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (29)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (28)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
ZRC SAZU (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (7)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (5)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Založnik
A. Pediček (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (6)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (17)
Association of Radiology and Oncology (10)
B. Filej (1)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (22)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniški izobraževalni center (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave - PROSUNT (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
D. Jelovčan (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (4)
Društvo arhitektov (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (15)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (5)
E. Bizaj (1)
Ekonomski center Maribor (15)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (15)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
F. Sunčič (1)
Faculty of management (9)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (41)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (10)
Fakulteta za organizacijske študije (5)
Fakulteta za socialno delo (12)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (15)
Filozofska fakulteta (10)
Geološki zavod (2)
Gospodarski vestnik (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Higijenski zavod Kraljevine Jugoslavije v Ljubljani (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (81)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (6)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (36)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (12)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Iskra (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (1)
J. Reščič (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (1)
Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (4)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Kulturni center (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
M. Gregorič (1)
M. Hudina (1)
M. Košir (1)
M. Kovačič (1)
M. Zakošek Pipan (1)
Mariborska knjižnica (3)
Marketing magazin (9)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (9)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Metalurški inštitut el at. (5)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za javno upravo (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (41)
N. Šterbenc (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (8)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (14)
Onkološki inštitut (4)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
P. Medved Djurašinović (1)
Pedagoška fakulteta (9)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
samozal. B. Petučnik (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (7)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (14)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Society Informatika (2)
Slovene Welding Society (2)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Institute for Adult Education (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (38)
Slovensko zdravniško društvo (34)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (2)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (5)
SO (2)
Societá storica del Litorale (9)
Spago (2)
Splošna bolnišnica (5)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (3)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Statistično društvo Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
SVIZ Slovenija (1)
Šola za ravnatelje (20)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (3)
Teološka fakulteta (1)
Turistica (10)
Unior (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (15)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (7)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Uprava za zaštitu industriske svojine (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (29)
V. Štemberger (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (5)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Višja strokovna šola ESIC (1)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Z. Petermanec (1)
Založba Univerze na Primorskem (7)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (3)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (13)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (28)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (10)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (7)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (18)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Železarna Jesenice (17)
Železarna Ravne (17)
Železarna Štore (17)
Išči med rezultati (979)