Število rezultatov iskanja: 334

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (21)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (8)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (5)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (2)
G. Rak (1)
Geološki zavod (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (53)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
K. Kregar (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
LAHA, Akademija za laserje in zdravje (10)
LAHA, Laser and Health Academy (98)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (2)
M. Triglav Čekada (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
R. Vezočnik (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovene Welding Society (9)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
T. Urbančič (1)
T. Živec (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (13)
Univerza v Novi Gorici (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Založba ZRC (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (22)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (30)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (19)
Železarna Jesenice (5)
Železarna Ravne (5)
Železarna Štore (5)
Išči med rezultati (334)