Število rezultatov iskanja: 1254

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta Histriae (56)
Acta medico-biotechnica (1)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Anthropos (Ljubljana) (9)
Arheo (1)
Arhivi (16)
Ars et humanitas (3)
Ars mathematica contemporanea (1)
Asian studies (1)
Atlanti (3)
Bogoslovni vestnik (11)
Central European Public Administration Review (8)
Časopis za kritiko znanosti (20)
Delavci in delodajalci (21)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (1)
Edinost in dialog (4)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (13)
Geodetski vestnik (3)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (4)
Kakovostna starost (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Lex localis (2)
Lexonomica (21)
Linguistica (Ljubljana) (17)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (56)
Loški razgledi (1)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (3)
Medicine, law & society (41)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (9)
Naše gospodarstvo (1)
Notarski vestnik (1925-1927) (10)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkološki vikend (1)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (6)
Podjetje in delo (41)
Poligrafi (2)
Pravni letopis (16)
Pravnik (52)
Pravnik slovenski (1870-1872) (32)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Razprave. Pravni razred (3)
Res novae (5)
Revija za ekonomske in poslovne vede (4)
Revija za zdravstvene vede (1)
Revus (Ljubljana) (61)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavistična revija (2)
Slovenka (4)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski pravnik (434)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (3)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (3)
Teorija in praksa (35)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (7)
Urbani izziv (1)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (10)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (16)
Zdravniški vestnik (5)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (5)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (4)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (6)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (21)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za kriminologijo (13)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (16)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (154)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (5)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (658)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (19)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (58)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (24)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (10)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (62)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (19)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
[Friedrich Reichardt] (1)
Akademija znanosti in umetnosti (3)
Andreas Franck (1)
apud Ioan. Wecheli viduam, sumtib. Petri Fischeri (1)
apud Nicolaum Buon ... (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Bei Mösle (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Josepho Thaddaeo Mayr (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Bird Publisher (2)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Pravnik (434)
Društvo pravnikov LRS (56)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Družba Jezusova (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
durch Michael Manger (1)
E. Pierson (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (1)
Evropska pravna fakulteta (3)
Faculty of Law (2)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za poslovne vede (5)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (21)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (24)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (13)
Gedruckt Bei J. Blasnik Marburg Und Stadtmagist. (1)
gedruckt bey Johann Thomas Edlen vom Trattner ... (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt und volendt von Anna Rügerin ... (1)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr (1)
Gospodarski vestnik (28)
GV Revije (61)
Ibis (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (22)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (28)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (21)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni Fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za primerjalno pravo (16)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (2)
IUS Software, GV založba (2)
J.R. Razlag (32)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Klub Revus (4)
Konzorcij Edinosti (4)
Krka (1)
LEXPERA (11)
Marjon International Records (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (10)
Mute Records (1)
Muzejsko društvo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna Tiskarna (1)
New University, Faculty of Government and European Studies (1)
Notarska zbornica Slovenije (10)
Nova revija (6)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
Obzorja (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
per Iohannem Schüssler (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Pravna fakulteta (78)
Pravna praksa (61)
RSS (7)
S. Schaup (1)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (9)
Sophia (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (19)
Teološka fakulteta (10)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
typis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
U. Blumauer (1)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Maribor Press (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Uradni list Republike Slovenije (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veselin Masleša (1)
Vesna film (3)
Visoka šola za politične vede (14)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (4)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (56)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (23)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (52)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (28)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (1254)