Število rezultatov iskanja: 527

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (3)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (6)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (6)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (1)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (10)
Bogoslovni vestnik (2)
Central European Public Administration Review (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Delavci in delodajalci (4)
Dogovori (57)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (1)
Fizika v šoli (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (6)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (5)
Geografski vestnik (2)
Geografski zbornik (1)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (4)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (2)
Kinesiologia Slovenica (3)
Kmetijske in rokodelske novice (7)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (19)
Kronika (Ljubljana) (2)
LAHA (Online ed.) (1)
Lex localis (1)
Lexonomica (5)
Linguistica (Ljubljana) (8)
Ljubljanski zvon (5)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (4)
Loški razgledi (22)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (15)
Medicine, law & society (11)
Medicinski razgledi (5)
Mednarodna revija za javno upravo (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Naša komuna - delegatska priloga (60)
Naša komuna (Ljubljana) (22)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (8)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Podjetje in delo (11)
Pravni letopis (3)
Pravnik (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revus (Ljubljana) (22)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Slovenian veterinary research (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobna pedagogika (2)
Strojniški vestnik (6)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (5)
Učiteljski tovariš (10)
Urbani izziv (2)
Vakuumist (2)
Varstvo narave (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (8)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zadovoljna, celovito urejena medicinska sestra (1)
Zbor občanov (7)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (9)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Železarski zbornik (9)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Medicinski razgledi (5)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (24)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (36)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (22)
Knjižnica Medvode (1)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (10)
Mestna knjižnica Ljubljana (155)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (22)
Narodna in univerzitetna knjižnica (75)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (9)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (8)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (16)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (8)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (6)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (6)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (9)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
A. Česen (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (6)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (6)
Biotehniška fakulteta (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (6)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo pravnikov LRS (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
F. Benque (2)
Faculty of Law (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (3)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (1)
Gospodarski vestnik (6)
GV Revije (22)
Helidon (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Local Self-Government (2)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (6)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (34)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za primerjalno pravo (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
International Institute for Archival Science (4)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (10)
Jožef Blaznik (7)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Klub Revus (7)
Konzorcij šolskih centrov (1)
LAHA, Laser and Health Academy (1)
LEXPERA (3)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (5)
Metalurški inštitut el at. (8)
Metalurški inštitut et al. (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (8)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (22)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Naše delo (1)
Nova revija (1)
Občina Medvode (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Bežigrad (7)
OK SZDL Ljubljana Center (57)
Osnovna šola (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna fakulteta (17)
Pravna praksa (22)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Welding Society (5)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG) (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska sokolska zveza (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (9)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
SZDL (2)
T. Tasić (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskovna zadruga (5)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Universita di Padova, Instituto do medicina legale e delle assicurazioni (1)
University of Maribor Press (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Uradni list Republike Slovenije (7)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Založba ZRC (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (8)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železarna Jesenice (19)
Železarna Ravne (19)
Železarna Štore (19)
Išči med rezultati (527)