Število rezultatov iskanja: 241

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Državna založba Slovenije (11)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (32)
Muzejsko društvo (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
samozal. (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (96)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (22)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (4)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (43)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)