Število rezultatov iskanja: 1128

Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (23)
Acta Histriae (1)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (24)
Anthropos (Ljubljana) (12)
AR. Arhitektura, raziskave (9)
Arheo (3)
Arheološki vestnik (20)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Arhivi (6)
Ars et humanitas (15)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (12)
Časopis za kritiko znanosti (10)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dialogi (26)
Didakta (8)
Dom in svet (Ljubljana) (13)
Dve domovini (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Filozofski vestnik (12)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
Gozdarski vestnik (1)
Jezik in slovstvo (1)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (3)
Kronika (Ljubljana) (35)
Ljubljanski zvon (196)
Loški razgledi (5)
Materiali in tehnologije (1)
Monitor ISH (14)
Muzikološki zbornik (4)
Naša sodobnost (51)
Novi svet (Ljubljana) (26)
Otrok in knjiga (28)
Pedagoška obzorja (5)
Phainomena (Ljubljana) (6)
Planinski vestnik (4)
Poligrafi (1)
Primerjalna književnost (9)
Razpotja (1)
Razredni pouk (17)
Revija za elementarno izobraževanje (26)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavica Tergestina (1)
Slovenka (2)
Slovenski etnograf (11)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (16)
Sodobnost (1963) (17)
Stati inu obstati (1)
Studia Historica Slovenica (2)
Studia mythologica Slavica (5)
Svet ptic (2)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (2)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Vzgoja in izobraževanje (10)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (91)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (8)
Zgodovinski časopis (6)
Zgodovinski zapisi (2)
Železne niti (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Didakta (8)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (14)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (27)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (17)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Mariborska knjižnica (28)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (634)
Pedagoška obzorja (5)
Planinska zveza Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (91)
Študentska založba (10)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (27)
Zavod RS za šolstvo (29)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (8)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (24)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
ZRC SAZU (40)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (23)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Vsebina
Založnik
= National Institute of Chemistry (1)
Akademija za likovno umetnost (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (6)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Arhitekturni muzej (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Beletrina (1)
Branko (1)
Carinthia (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (24)
Didakta (8)
DLUM (10)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo likovnih umetnikov (6)
Društvo likovnih umetnikov severne Primorske (3)
Društvo likovnih umetnikov slovenske obale (3)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Društvo Slovenski lik (1)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za vizualne medije Praska (1)
Družba Jezusova (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (94)
E. Cevc (1)
Etnografski muzej (11)
F. Bamberg (1)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Fakulteta za arhitekturo (9)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (12)
G. Orlov (1)
Galerija likovnih umetnosti (1)
Galerija Miklova hiša (1)
Goethe-Institut (1)
hoc opus exactum divina arte Joannis Amerbacensis ... (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (14)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za likovno umetnost (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Intelyway webmedia (1)
Istituto dell’educazione della Repubblica di Slovenia (1)
J. Messner (1)
J.G. Calve'sche Buchhandlung (1)
Jakopičev paviljon (26)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (13)
Kemijski inštitut (6)
Konzorcij Arhitekture (Dragotin Fatur) (23)
Konzorcij Edinosti (2)
KUD Logos (2)
Kulturno-umetniško društvo Utrip (1)
Kunstanstalt Karl Schwidernoch (1)
L. Potočnik (1)
Leykam (1)
Ljubljanska banka (3)
M. Karamehmedović (1)
Mariborska knjižnica (28)
Mednarodni grafični likovni center (1)
Mestna galerija (1)
MGLC (1)
Michel + Co. (1)
Ministero dell’Istruzione, Scienza e Sport della Repubblica di Slovenia (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Mladinska knjiga (6)
Moderna galerija (3)
Modrijan (4)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna galerija (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (6)
Občina (1)
Obzorja (26)
P. Kuret (1)
Padiglione Jakopič (2)
Paviljon R. Jakopiča (1)
Pedagoška fakulteta (60)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (8)
Pedagoška obzorja (5)
Photo Görlich (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Posavski muzej (1)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
Revija SRP (1)
Rikoss (1)
Rokodelski center (1)
s. n. (5)
S. Vrišer (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (24)
Sinagoga (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (27)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (16)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (12)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (91)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (24)
Spes (1)
Studia Slovenica (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (9)
Teološka fakulteta (1)
Tisk: Ig. Pl. Kleinmayr (1)
Tiskovna zadruga (196)
Umetniška matica (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (2)
Umetniški paviljon R.Jakopiča (1)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (5)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Uršulinski provincialat (1)
V. Ekl (1)
Založba Fakultete za računalništvo in informatiko (UL FRI) (2)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (2)
Založba ZRC (25)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (29)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod VISTA (1)
Zavod za turizem (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
ZDSSS (1)
Zgodovinsko društvo Celje (8)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (24)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (12)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (24)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Založba ZRC (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza kulturnih organizacij (1)
Zveza kulturnih organizacij Ljubljana - Bežigrad (1)
Zveza slovenskih likovnih umetnikov (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (24)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Župni urad (1)
Išči med rezultati (1128)