Število rezultatov iskanja: 1914

Časopisje in članki - naslov
Izvor
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Mariborska knjižnica (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1011)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Planinska zveza Slovenije (9)
Slavistično društvo Slovenije (143)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (12)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (9)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (310)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (49)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (19)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (31)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
ZRC SAZU (265)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
appresso Gio. Battista Natolini (1)
bey Aloys Tusch (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Blaznik (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (31)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (7)
DZS (2)
Etnografski muzej (2)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (5)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (11)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (6)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt mit v. Kleinmayerschen Schriften (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (36)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (199)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Johann Lorenz Greiner (1)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Konzorcij Edinosti (1)
LDS (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Mariborska knjižnica (1)
Muzejsko društvo (1)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova revija (4)
Obzorja (6)
Ocean (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
per Adam Heinrich Hohn (1)
Planinska zveza Slovenije (9)
presso Cristoforo Zanne (1)
samozal. (1)
samozal. študentke in študenti Filozofske fakultete Univerze (8)
samozaložba (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (31)
Selbstverl. (1)
Slavistično društvo (4)
Slavistično društvo Slovenije (988)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (34)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (12)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (2)
Societá storica del Litorale (31)
Springer (1)
Študentska založba (2)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (3)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (70)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (9)
Turistica (1)
u slavenskoj knigopečatni pane Theodosieva (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (12)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (36)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Založba ZRC (11)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (31)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (314)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (43)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (31)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (12)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (1914)