Število rezultatov iskanja: 827

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Biteks (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Državna založba Slovenije (2)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (1)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Informatika (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (27)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (109)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
LDS (1)
Mariborska knjižnica (1)
Nova revija (4)
Obzorja (5)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (9)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
Selbstverl. (1)
Slavistično društvo Slovenije (300)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Societá storica del Litorale (14)
Študentska organizacija Univerze, Študentska založba (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (70)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (27)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Mariboru (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (223)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Išči med rezultati (827)