Število rezultatov iskanja: 715

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Beletrina (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (6)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (13)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (13)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Jugoslovanska knjigarna (1)
LDS (100)
Litera (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Mariborska knjižnica (46)
Nova revija (2)
Nova založba (1)
Obzorja (15)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (47)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (5)
RK ZSMS, Ljubljana (41)
Rokus (1)
samozal. G. Jezernik Ovca (20)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (116)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (238)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska založba (3)
Tiskovna zadruga (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Založba /*cf (1)
Založba Pivec (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Išči med rezultati (715)