Število rezultatov iskanja: 484

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (7)
Državna založba Slovenije (7)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (4)
Katoliško tiskovno društvo (2)
LDS (5)
Mariborska knjižnica (2)
Nova založba (1)
Obzorja (1)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (221)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (136)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (1)
Tiskovna zadruga (67)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Založba /*cf (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (484)