Število rezultatov iskanja: 3764

Leto izida
1520 (1)
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (52)
1823 (52)
1824 (53)
1825 (52)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (53)
1830 (52)
1831 (54)
1832 (53)
1833 (53)
1834 (53)
1835 (53)
1836 (54)
1837 (52)
1838 (53)
1839 (53)
1840 (54)
1841 (52)
1842 (53)
1843 (53)
1844 (53)
1845 (53)
1846 (104)
1847 (104)
1848 (105)
1849 (105)
1859 (1)
1872 (24)
1873 (37)
1874 (31)
1875 (33)
1876 (24)
1877 (24)
1878 (6)
1881 (29)
1882 (19)
1883 (24)
1884 (3)
1885 (7)
1886 (7)
1887 (18)
1888 (16)
1889 (12)
1890 (20)
1891 (26)
1892 (38)
1893 (13)
1894 (18)
1894-1898 (1)
1895 (22)
1896 (20)
1897 (17)
1898 (19)
1899 (16)
1900 (26)
1901 (17)
1902 (14)
1903 (23)
1904 (23)
1905 (33)
1906 (21)
1907 (19)
1908 (15)
1909 (19)
1910 (38)
1911 (13)
1912 (16)
1913 (11)
1914 (11)
1915 (15)
1916 (11)
1917 (21)
1918 (10)
1919 (19)
1920 (11)
1921 (7)
1922 (20)
1923 (14)
1924 (17)
1925 (20)
1926 (23)
1927 (28)
1928 (20)
1929 (25)
1929-1938 (1)
1930 (24)
1931 (12)
1932 (39)
1933 (33)
1934 (23)
1935 (20)
1936 (13)
1937 (19)
1938 (12)
1939 (23)
1940 (16)
1941 (2)
1954 (1)
1955/1956 (11)
1956 (2)
1957 (5)
1958 (9)
1959 (2)
1960 (6)
1961 (4)
1962 (6)
1963 (4)
1964 (6)
1965 (2)
1966 (4)
1967 (5)
1968 (1)
1969 (4)
1970 (5)
1971 (5)
1972 (9)
1973 (5)
1974 (9)
1975 (8)
1976 (6)
1977 (2)
1977/1978 (1)
1978 (4)
1979 (10)
1980 (6)
1981 (5)
1982 (5)
1983 (10)
1984 (6)
1984/1985 (1)
1985 (3)
1986 (2)
1987 (4)
1988 (5)
1989 (4)
1989/1990 (1)
1990 (8)
1991 (6)
1992 (2)
1993 (7)
1994 (19)
1995 (5)
1996 (11)
1997 (11)
1998 (7)
1999 (10)
2000 (4)
2001 (13)
2002 (18)
2003 (10)
2004 (12)
2005 (15)
2006 (14)
2007 (26)
2008 (22)
2009 (11)
2010 (17)
2011 (22)
2012 (19)
2013 (34)
2014 (25)
2015 (17)
2016 (16)
2017 (12)
2018 (9)
2019 (4)
2020 (5)
Založnik
Akademska založba (1)
B. Cigoj (1)
Beletrina (3)
Cankarjeva založba (1)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Državna založba Slovenije (16)
DZS (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (6)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J. Kleinmayr (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Janko M. Pajk (150)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Kleinmayr (1842)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij Besede (36)
Krajevna skupnost Žiri (1)
KUD Logos (1)
Kulturni center (1)
LDS (6)
Mariborska knjižnica (9)
Muzejsko društvo (13)
Narodne tiskarne (29)
Obzorja (32)
Pedagoška fakulteta (9)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Pivec (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
prostat vaenalis in taberna libraria Reginaldi Chauldiere ... in vico Iacobaeo, sub insigni hominis syluestris (1)
Rokus (1)
samozal. GorKerKavčLot (2)
Slavistično društvo Slovenije (225)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (178)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (2)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (2)
Tiskovna zadruga (1069)
typis Antonij Aussurdi ..., & impensa Reginaldi Chalderini ... (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (20)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (3764)