Število rezultatov iskanja: 14685

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta carsologica (3)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (20)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (9)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta medico-biotechnica (4)
Acta neophilologica (185)
Acta silvae et ligni (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (26)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (8)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (46)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Asian studies (3)
Azijske in afriške študije (1)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Blätter aus Krain (367)
Bogoslovni vestnik (14)
Cankarjev glasnik (69)
Carniolia (Laibach) (626)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (33)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (22)
De musica disserenda (2)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Delo in varnost (1)
Dialogi (514)
Didakta (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dolenjska prosveta (6)
Dom in svet (Ljubljana) (66)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (34)
Edinost in dialog (3)
ELOPE (Ljubljana) (19)
Emzin (Ljubljana) (2)
Etnolog (Ljubljana) (11)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (15)
Fizioterapija (Ljubljana) (26)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik (1869) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (13)
Glasnik slovenskega slovstva (1)
Hacquetia (1)
Illyrisches Blatt (1842)
Informatica (Ljubljana) (3)
Informatica Medica Slovenica (4)
Izzivi prihodnosti (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezičnik (27)
Jezik in slovstvo (1353)
Jezikoslovni zapiski (7)
Jug (7)
Kakovostna starost (43)
Kaplje (Idrija) (1)
Keria (Ljubljana) (5)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (70)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Krajnska čbelica (5)
Kres (Celovec) (70)
Kritika (1925-1927) (16)
Kronika (Ljubljana) (16)
Laibacher Wochenblatt (302)
Lepa Vida (1)
Linguistica (Ljubljana) (10)
Liter jezika (8)
Literarna pratika (1)
Literatura (Ljubljana) (1598)
Ljubljanski zvon (787)
Loški razgledi (17)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Meddobje (Entresiglo) (124)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (3)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (1)
Modra ptica (143)
Monitor ISH (20)
Most (Trst) (50)
Muzikološki zbornik (6)
Naš rod (142)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (10)
Nova nada (12)
Novi svet (Ljubljana) (6)
Novi zvon (58)
Obzorja (Maribor) (26)
Obzornik za matematiko in fiziko (3)
Obzornik zdravstvene nege (22)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (828)
Pedagoška obzorja (2)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Phainomena (Ljubljana) (7)
Piramida (1936-1937) (9)
Planinski vestnik (16)
Pod lipo (2)
Poetikon (2)
Pravnik (1)
Prepihi (3)
Primerjalna književnost (576)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Eseji (21)
Problemi. Literatura (41)
Problemi. Razprave (43)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (13)
Rast (98)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (12)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Rehabilitacija (Ljubljana) (15)
Revija SRP (Online) (36)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (16)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (28)
Slavistična revija (409)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenka (127)
Slovenska bčela (110)
Slovenska čbela (13)
Slovenska mladina (14)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (25)
Slovenski glasnik (1858) (161)
Slovenski jezik (1997) (3)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (20)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (21)
Sodobnost (1963) (425)
Stati inu obstati (7)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (64)
Studia universitatis hereditati (1)
Svobodna misel (38)
Svobodna mladina (6)
Šolska kronika (1)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (524)
Šolsko polje (2)
Šport (Ljubljana) (1)
Tank (2)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (Ljubljana) (142)
Trije labodje (2)
Učiteljski tovariš (5)
Urbani izziv (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Verba hispanica (197)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (18)
Zbor občanov (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (1)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zdravniški vestnik (25)
Zdravstveno varstvo (8)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (16)
Zora (1872) (150)
Zrnje (Maribor) (32)
Zvon (1870) (144)
Železne niti (4)
Leto izida
1481 (1)
1520 (1)
1584 (1)
1643 (1)
1654 (1)
1699 (2)
17?? (1)
1772 (1)
1775 (1)
1779 (1)
1800 (2)
1801 (1)
1804 (43)
1805 (44)
1808 (1)
1814 (7)
1815 (52)
1816 (52)
1817 (53)
1818 (52)
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (52)
1823 (52)
1824 (53)
1825 (52)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (53)
1830 (52)
1830-1831 (1)
1831 (55)
1832 (54)
1833 (54)
1834 (54)
1835 (53)
1836 (54)
1836-1838 (1)
1837 (52)
1838 (53)
1838/1839 (104)
1839 (53)
1839/1840 (104)
1840 (54)
1840/1841 (105)
1841 (52)
1841/1842 (104)
1842 (53)
1842/1843 (104)
1843 (53)
1844 (158)
1845 (53)
1846 (104)
1847 (105)
1848 (106)
1849 (105)
1850 (19)
1851 (24)
1852 (104)
1853 (83)
1854 (56)
1855-1856 (1)
1856 (17)
1857 (66)
1858 (32)
1859 (32)
1860 (79)
1861 (92)
1862 (76)
1863 (80)
1864 (82)
1865 (82)
1866 (28)
1867 (38)
1867-1874 (1)
1868 (19)
1869 (18)
1870 (40)
1871 (14)
1872 (37)
1873 (39)
1874 (38)
1875 (39)
1876 (65)
1877 (62)
1878 (44)
1879 (40)
1880 (39)
1881 (45)
1882 (43)
1883 (41)
1884 (81)
1885 (55)
1886 (44)
1887 (42)
1888 (15)
1889 (15)
1890 (14)
1891 (16)
1892 (19)
1892-1894 (1)
1893 (14)
1894 (17)
1894-1898 (1)
1894-1910 (1)
1895 (19)
1895-1896 (1)
1896 (16)
1897 (59)
1898 (54)
1899 (48)
19?? (7)
1900 (28)
1900- (1)
1901 (39)
1902 (31)
1903 (36)
1904 (36)
1905 (35)
1906 (38)
1907 (41)
1908 (39)
1909 (45)
1909-1911 (1)
191? (3)
1910 (40)
1911 (34)
1912 (33)
1913 (33)
1914 (28)
1914-1914 (1)
1915 (29)
1916 (28)
1917 (24)
1918 (11)
1919 (16)
192? (1)
1920 (32)
1920/1940 (1)
1921 (34)
1922 (21)
1923 (17)
1924 (18)
1925 (14)
1926 (25)
1927 (27)
1928 (30)
1929 (29)
1929/1930 (8)
1929-1938 (1)
193? (1)
1930 (45)
1930/1931 (9)
1931 (33)
1931/1932 (9)
1932 (39)
1932/1933 (9)
1933 (50)
1933/1934 (9)
1934 (42)
1934/1935 (9)
1935 (38)
1935/1936 (9)
1936 (33)
1936/1937 (9)
1937 (28)
1937/1938 (10)
1937-1939 (4)
1938 (52)
1938/1939 (17)
1938-1940 (1)
1939 (56)
1939/1940 (30)
194? (1)
1940 (44)
1940/1941 (23)
1941 (14)
1941/1942 (23)
1942 (4)
1942/1943 (17)
1943 (7)
1943/1944 (11)
1944 (8)
1945 (4)
1946 (3)
1947 (1)
1948/1950 (1)
1949 (1)
195? (1)
1950 (2)
1950-1951 (2)
1951 (2)
1952 (2)
1953 (6)
1954 (7)
1955 (8)
1955/1956 (31)
1956 (6)
1956/1957 (8)
1957 (35)
1957/1958 (8)
1958 (45)
1958/1959 (8)
1959 (25)
1959/1960 (8)
196? (3)
1960 (28)
1960/1961 (19)
1961 (32)
1961/1962 (19)
1962 (15)
1962/1963 (27)
1963 (31)
1963/1964 (10)
1963-1964 (4)
1964 (43)
1965 (45)
1965-1966 (3)
1966 (45)
1967 (65)
1967/1969 (1)
1968 (56)
1969 (61)
1969/1970 (7)
197? (2)
1970 (68)
1970/1971 (7)
1971 (51)
1971/1972 (6)
1972 (59)
1972/1973 (6)
1973 (50)
1973/1974 (6)
1974 (55)
1974/1975 (7)
1975 (55)
1975/1976 (8)
1975-1976 (1)
1976 (42)
1976/1977 (8)
1976-1977 (2)
1977 (44)
1977/1978 (13)
1977-1990 (1)
1978 (38)
1978/1979 (6)
1979 (62)
1979/1980 (6)
1980 (41)
1980/1981 (7)
1981 (41)
1981/1982 (6)
1982 (53)
1982/1983 (7)
1983 (55)
1983/1984 (6)
1984 (46)
1984/1985 (9)
1985 (39)
1985/1986 (7)
1986 (44)
1986/1987 (6)
1987 (41)
1987/1988 (6)
1988 (38)
1988/1989 (5)
1989 (192)
1989/1990 (7)
1990 (202)
1990/1991 (5)
1991 (186)
1991/1992 (7)
1992 (173)
1992/1993 (6)
1993 (377)
1993/1994 (6)
1994 (311)
1994/1995 (6)
1995 (283)
1995/1996 (5)
1996 (225)
1996/1997 (6)
1997 (243)
1997/1998 (6)
1998 (224)
1998/1999 (6)
1999 (270)
1999/2000 (6)
2000 (106)
2000/2001 (6)
2001 (142)
2001/2002 (5)
2002 (132)
2003 (136)
2004 (144)
2005 (136)
2006 (182)
2007 (139)
2008 (172)
2008-2009 (1)
2009 (194)
2010 (199)
2011 (221)
2012 (232)
2013 (263)
2014 (268)
2015 (247)
2016 (238)
2017 (213)
2018 (120)
2018-2017 (1)
2019 (82)
2020 (16)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (13)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (20)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (43)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (8)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Knjižnica Ivana Tavčarja (7)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (3)
Knjižnica Mirana Jarca (107)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (10)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (425)
Lud Literatura (5)
Mariborska knjižnica (828)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Muzejsko društvo Škofja Loka (17)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (10901)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (21)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (16)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Revija SRP (36)
Slavistično društvo Slovenije (595)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (450)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (7)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (25)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (1)
Študentska založba (31)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (456)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (31)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (36)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (15)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (22)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (22)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (26)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (20)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (22)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (27)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (67)
ZRC SAZU (139)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (20)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (23)
Založnik
A. Einšpieler (524)
a. Gabršček (2)
A. Turk (2)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademska založba (2)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Annales ZRS (1)
Anton Janežič (162)
appresso il Turrini (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
B. Kos (1)
B. Mavrel (1)
B. Paternu (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Begunska tiskarna (1)
Beletrina (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (1)
Blasnik (1)
Bratstvo-Jednota (1)
Bureau central (1)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Cankarjeva družba (12)
Cankarjeva ustanova (69)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (27)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (3)
chez Chretien Theoph. Schmieder (1)
chez Jean George Fleischhauer (1)
chez Nourse (1)
Circovich (1)
Cotta (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (13)
D. Lenardič (1)
D. Pirjavec (1)
D. Rovšek (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Der Sturm (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
Didakta (3)
Doba Epis (1)
Dragotin Hribar (4)
Dramatično društvo (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (26)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo Slovenski staroverci (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (3)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (28)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (221)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (6)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (473)
DZS (14)
E. Liegel (1)
E. Piersons Verlag (1)
Ed. Janžič (1)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (2)
Etnografski muzej (36)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. K. Meško (3)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (61)
Faesy & Frick (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (185)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (28)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (15)
Foto Staut (1)
Fr. Derganc (7)
Giontini (3)
Goga (1)
Goriška matica (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Gozdno gospodarstvo (1)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
Hiša knjig, Založba KMŠ (11)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. pl. Kleinmayr& F. Bamberg (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (33)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (20)
Inštitut Antona Trstenjaka (43)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (7)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (34)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
Intelyway webmedia (2)
izdatelj (1)
J. Blasnik (626)
J. Blaznik (2)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. G. Vrdélski (2)
J. Giontini (9)
J. K. Jeretin (13)
J. Kleinmayr (1)
J. Krajec (1)
J. R. Milic (1)
J. Rud. Milic (1)
J. Rudolf Milic (27)
J.G. Calve'sche Buchhandlung (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Janez Giontini (2)
Janko M. Pajk (150)
Josip Furlan (1)
Josip Jurčič (1)
Josip Pavliček (2)
Josip Stritar (144)
Josip Vidmar (16)
Jožef Blaznik (2)
Jožef R. Milic (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska tiskarna (2)
Jurij Stadelmann (302)
K. Sohar (1)
K. W. Krüger (1)
Karel Albrecht (1)
Kat. Tisk. (1)
Katol. Tiskarna (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško društvo detoljubov (1)
Katoliško tiskovno društvo (67)
Kleinmayr (1952)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij (54)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (127)
Konzorcij Svobodne mladine (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
KUD Logos (6)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (1)
L. Cappelli (1)
L. Prenner (1)
L. Schwentner (4)
LDS (1598)
Licinio Cappelli (1)
Lieglova knjigarnica (1)
Lipa (1)
Litera (10)
Literarni krožek 'Lepa Vida' (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (3)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (2)
Lud Literatura (1)
LUD Literatura (46)
M. Blažić (1)
Malinc (1)
Maribor : Fotospring (1)
Mariborska knjižnica (828)
Mariborska literarna družba (2)
Mariborska tiskarna (26)
Matica Slovenska (2)
Medicinska fakulteta (4)
Medicinski razgledi (3)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Miha Kastelic (5)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (3)
Moderna organizacija (1)
Modra ptica (143)
Muzejsko društvo (17)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Narodna tiskarna (129)
Narodna Tiskarna (1)
Narodna založba (1)
Natisnil a. Slatnar V Kamniku (1)
Natisnil J. R. Milic (1)
Natisnil J. R. Milliz (1)
Natisnil J. Rud. Millic (1)
Natisnil Janez Leon (1)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova revija (6)
Nova založba (2)
O. Fischer (1)
O. Wigand (1)
Obzorja (542)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Onkološki inštitut (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Oton Wagner (1)
P. Kavšek (1)
Partizanska knjiga (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (849)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (4)
per Ignaz Kremshari (2)
per Joannesu Rezerju ... (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (128)
Piramida (Maribor) (9)
pisatelj (1)
Pivec (7)
Planinska zveza Slovenije (16)
Pokrajinska šolska založba (6)
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje v Ajdovščini (1)
Pravna fakulteta (1)
Prežihov V. (4)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
prostat vaenalis in taberna libraria Reginaldi Chauldiere ... in vico Iacobaeo, sub insigni hominis syluestris (1)
Rad (1)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (9)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Revija SRP (36)
RK ZSMS, Ljubljana (41)
Rokus (1)
Rokus Klett (8)
Ruslica (19)
S. Hirzel (1)
s. n. (49)
samozal. G. Jezernik Ovca (12)
samozal. M. M. Pavićević (1)
samozal. študentke in študenti Filozofske fakultete Univerze (8)
Samozaložba (1)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (27)
se najde per Ignaz. Merku (1)
Selbstverlag (1)
Silvio Spazzal (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (1762)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slovene Comparative Literature Association (15)
Slovene Welding Society (19)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (145)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (21)
Slovenska kulturna akcija (124)
Slovenska matica (3)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski knjižni zavod (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (14)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (548)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko narodno gledali��če (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (7)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
SO (2)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (27)
Societât filologjiche furlane 'Graziadio Isaia Ascoli' (2)
Steinbrener V Vimperku (1)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Študentska založba (39)
Študentska založba Litera (1)
Študijska knjižnica (1)
T. Banko (1)
T. Mohar (1)
Tehnika Slovenske armade (1)
Teološka fakulteta (9)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (71)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna zadruga (788)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (2)
Typ. Tiskarn. Družbe Sv. Mohora V Celovcu (1)
typis Antonij Aussurdi ..., & impensa Reginaldi Chalderini ... (1)
Učiteljska tiskarna (2)
Učiteljska Tiskarna (2)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (142)
Universita Ca'Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (64)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
University Press, Faculty of Arts (5)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (4)
Uprava Slovenskega narodnega gledališča, konzorcij Zrnja (32)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v zalogi izdajatelja (1)
V Založbi J. Giontini (1)
V Založbi Jon. Giontini (1)
V. Weixl (1)
Verlag von Friedrich Tempsky (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Vladimir J. Teharski (12)
von Joh. Baptist Mayr (1)
von Johann Baptist Mayr (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Zaloga ces. kralj. bukev za šole pri Sv. Ani v Janezovih ulicah (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Založba /*cf (1)
Založba Litera (1)
Založba Obzorja (6)
Založba Pivec (4)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (38)
Založba ZRC, ZRC SAZU (8)
Založil Dr. Sohar (1)
Založil In Natisnil a. Keiss (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini. (1)
Založil J. Giontini (1)
Založil Janez Giontini (1)
Založil L. Sehwenter (1)
založili izdavatelji (1)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (20)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (22)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (4)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (8)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (2)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (27)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (227)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (27)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (64)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (70)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza kulturnih društev (3)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna (228)
Življenje in svet (1)
Išči med rezultati (14685)