Število rezultatov iskanja: 165

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (9)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (45)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (16)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (6)
Študentska založba (12)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (21)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (6)
D. Gerbec (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (34)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (20)
Geološki zavod (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
GV Revije (3)
I. Jerič (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Klub Revus (2)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
LDS (2)
M. Košir (1)
Moderna organizacija (1)
Nova revija (9)
Obzorja (1)
Pedagoški inštitut (3)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (3)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovensko društvo Informatika (16)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko filozofsko društvo (34)
Slovensko geološko društvo (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (6)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (12)
T. Pristovnik (1)
Teološka fakulteta (2)
Transcendentalni svet (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (6)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Išči med rezultati (165)