Število rezultatov iskanja: 1965

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (13)
Acrocephalus (4)
Acta agriculturae Slovenica (19)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (9)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (4)
Acta silvae et ligni (3)
Advances in business related scientific research journal (5)
Advances in production engineering & management (1)
Advances in production engineering and management (51)
Akademija MM (4)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (20)
Asian studies (1)
Atlanti (13)
CEPS journal (4)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Delo in varnost (7)
Didakta (3)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (1)
Dynamic relationships management journal (5)
Elektrotehniški vestnik (4)
Endoskopska revija (2)
Farmacevtski vestnik (11)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (22)
Geografski vestnik (2)
Geologija (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (38)
Gradbeni vestnik (13)
Hacquetia (8)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (20)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (50)
Izzivi managementu (20)
Izzivi prihodnosti (6)
Javnost (Ljubljana) (7)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (7)
Knjižnica (13)
Les (Ljubljana) (4)
Lex localis (3)
Lexonomica (1)
Loški razgledi (1)
Management (136)
Management (Spletna izd.) (145)
Management in prodaja (3)
Managing global transitions (293)
Medicinski razgledi (15)
Mednarodno inovativno poslovanje (9)
Muzikološki zbornik (1)
Naše gospodarstvo (22)
Obzornik zdravstvene nege (21)
Organizacija (Kranj) (103)
Organizacija znanja (2)
Pedagoška obzorja (3)
Perfectus PRO (2)
Projektna mreža Slovenije (178)
Promis (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (5)
Radiology and oncology (Ljubljana) (8)
Raziskave in razprave (10)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (6)
Revija za ekonomske in poslovne vede (7)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (2)
Revija za univerzalno odličnost (24)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Sanitarno inženirstvo (3)
Slovenian report under the joint convention on the safety ... (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (2)
Strojniški vestnik (26)
Studia universitatis hereditati (1)
Šport (Ljubljana) (16)
Študijski vodnik (2)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (41)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (13)
Uprava (Ljubljana) (12)
Urbani izziv (10)
Varstvo narave (5)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (9)
Zdravniški vestnik (70)
Zdravstveno varstvo (11)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (55)
BM Consulting poslovno in podjetniško svetovanje Branko Žunec s.p. (3)
Didakta (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (9)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo Medicinski razgledi (15)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo radiologije in onkologije (8)
Društvo Slovenska akademija za management (25)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (7)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (30)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (10)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (7)
GEA College (5)
Geološki zavod Slovenije (5)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (11)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Medijski partner d.o.o. (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (35)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (15)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (13)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (226)
Pedagoška obzorja (3)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko društvo Informatika (33)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (11)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (70)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (2)
Slovensko združenje za projektni management (178)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska založba (3)
University of Primorska Press (13)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (577)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (35)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (29)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (20)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (22)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (103)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (52)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (6)
Uprava RS za jedrsko varnost (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
Zavod RS za varstvo narave (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (7)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (21)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (24)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (13)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (22)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (38)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
3M Consulting Branko Žunec (3)
A. Ficko (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (3)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (22)
B. Filej (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehniška fakulteta (19)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Ceeman (2)
CEEMAN (7)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Covirias (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (8)
D. Krajčič (1)
Didakta (3)
dLib distributer (2)
Doba Epis (9)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (22)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Društvo Slovenska akademija za management (20)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Edukator (5)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (22)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (22)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (7)
F. Ž. Županič (1)
Facolta di Management (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (1)
Faculty of management (293)
Faculty of Management (7)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (353)
Fakulteta za organizacijske študije (29)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (38)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (52)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Fakulteta za telesno kulturo (16)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (10)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (13)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (5)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (2)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (6)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (9)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (11)
International Institute for Archival Science (11)
International School for Social and Business Studies (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
J. Režek (1)
J. Smolar (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (4)
M. Kušar (1)
M. Nastran (1)
M. Simoneti (1)
M. Škerjanec (1)
M. Ulčar (1)
Marketing magazin (4)
Medicinska fakulteta (4)
Medicinski razgledi (15)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (52)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2)
Ministrstvo za javno upravo (2)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Moderna organizacija (106)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Muzejsko društvo (1)
N. Kodre (1)
N. Penko Seidl (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
National Museum of Slovenia (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
P. Grošelj (1)
P. Košir (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (3)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (4)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Prah izobraževalni center (1)
Pravna fakulteta (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (2)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Robinson (5)
S AND T SLOVENIJA, Informacijske rešitve in storitve, d.d. (1)
S. Fras Popović (1)
S. Strassberger (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (2)
Slovenian academy of management (5)
Slovenian Evaluation Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (8)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (14)
Slovensko društvo Informatika (33)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (11)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (72)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (2)
Slovensko Združenje za projektni management (178)
Societá storica del Litorale (7)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (5)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska založba (3)
T. Černe (1)
T. Simončič (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
The Center of Excellence in Finance (1)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
The Museum of Architecture and Design (1)
ToKnowPress (7)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (13)
University of Maribor Press (4)
University of Primorska Press (6)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (19)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (25)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (9)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (11)
Visoka šola za management (3)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (7)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Visoka zdravstvena šola (3)
Z. Kuhar (1)
Založba Univerze na Primorskem (14)
Založba ZRC (4)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (6)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene nege (21)
Združenje delodajalcev Slovenije (3)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (22)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (13)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (35)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (22)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (23)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (1965)