Število rezultatov iskanja: 390

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (7)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Družina d.o.o. (1)
Evro-atlantski svet Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (14)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (23)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (122)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko sociološko društvo (11)
Študentska založba (33)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (15)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (30)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (16)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (19)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (3)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Založnik
Angela Boškin Faculty of Health Care (1)
Arhivsko društvo Slovenije (7)
Beletrina (1)
Biteks (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (19)
D. Balažic (1)
Didakta (2)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo EnaBanda (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo Humanitas (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evro-atlantski svet Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (14)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (12)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (68)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (16)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
GV Revije (3)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (9)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (7)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (23)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
International Institute for Archival Science (4)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (2)
Klub Revus (3)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljanska knjigarna (1)
Mavrica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Mladinska knjiga (1)
Movit (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
Nova revija (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Peace Institute (1)
Pedagoški inštitut (2)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (3)
Prijatelj (1)
Revija SRP (1)
Sanje (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (19)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko sociološko društvo (11)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (19)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Statistično društvo Slovenije (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (30)
Teološka fakulteta (1)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
UMco (1)
University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, FF press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list Republike Slovenije (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (17)
Založba /*cf (1)
Založba /*cf. (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (19)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (19)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (390)