Število rezultatov iskanja: 100

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Banka Slovenije (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Doba Epis (2)
Društvo ekonomistov Maribor (16)
Društvo humanistov Goriške (1)
Ekonomski center Maribor (16)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (16)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (6)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
IUS SOFTWARE (3)
Lexpera (1)
Marketing magazin (5)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Medobčinska gospodarska zbornica (1)
Mercator (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (3)
Odvetnik Marko Stupica, odvetniška pisarna (1)
Pravna fakulteta (8)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
Turistica (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Visoka pravna šola (1)
Visoka šola za politične vede (5)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (100)