Število rezultatov iskanja: 216

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (4)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (4)
Acta neophilologica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (4)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (21)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (2)
Atlanti (4)
Bogoslovni vestnik (3)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (1)
Družboslovne razprave (8)
Dve domovini (5)
Edinost in dialog (2)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (3)
Geodetski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (2)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (2)
Knjižnica (3)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Livarski vestnik (2)
Materiali in tehnologije (11)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (2)
Organizacija znanja (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (15)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Rehabilitacija (Ljubljana) (3)
Research in social change (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavistična revija (2)
Sodobnost (1963) (2)
Strojniški vestnik (3)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (1)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (6)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (2)
Vakuumist (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (7)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (4)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (17)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (11)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (15)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (23)
ZRC SAZU (16)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Alchemical Playgrounds (2)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (3)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
B. Čadež (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Corona (1)
dLib distributer (1)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (21)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (12)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (3)
International Institute for Archival Science (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Nova revija (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
RY Records (1)
samozal. T. Zajc Zupan (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Anthropological Society (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (13)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Societá storica del Litorale (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univezitetna klinika za plastično kirurgijo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (33)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (216)