Število rezultatov iskanja: 1024

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (6)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (3)
Acta hydrotechnica (2)
Acta neophilologica (5)
Akademija MM (6)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Annales. Series historia naturalis (9)
Anthropos (Ljubljana) (7)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (7)
Arhivi (9)
Ars mathematica contemporanea (2)
Atlanti (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (1)
Časopis za kritiko znanosti (9)
De musica disserenda (1)
Dialogi (4)
Didakta (1)
Dogovori (43)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (43)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (7)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (4)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (3)
IB revija (Ljubljana) (1)
Image analysis and stereology (2)
Informacije MIDEM (14)
Informatica (Ljubljana) (7)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (16)
Jezik in slovstvo (17)
Jezikoslovni zapiski (4)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (13)
Knjižnica (12)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (14)
Les (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (35)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (13)
Med bolnišnico in domom (5)
Medicinski razgledi (9)
Muzikološki zbornik (3)
Naša komuna - delegatska priloga (5)
Naša komuna (Ljubljana) (9)
Naša skupnost (Grosuplje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (40)
Naša sodobnost (20)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (6)
Novi svet (Ljubljana) (7)
Novosti v sistemskem zdravljenju in pri zdravljenju kronične bolečine (1)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Onkologija (Ljubljana) (3)
Onkološki vikend (5)
Organizacija (Kranj) (6)
Otrok in knjiga (4)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (25)
Pljučni rak (1)
Pravni letopis (2)
Primerjalna književnost (1)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (9)
Psihološka obzorja Ljubljana (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rak sečnega mehurja (1)
Razpotja (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (8)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
Slavia Centralis (7)
Slavistična revija (11)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenka (13)
Slovenski čebelar (7)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (9)
Slovenščina v šoli (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (2)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (2)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (24)
Strojniški vestnik (6)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolska kronika (4)
Tednik (Ptuj) (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (16)
Tomšičev glas (1)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Učiteljski tovariš (25)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (6)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (12)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (9)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (6)
Železne niti (6)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Čebelarska zveza Slovenije (7)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo Medicinski razgledi (9)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (14)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (8)
Knjižnica Ivana Tavčarja (33)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (24)
Mariborska knjižnica (4)
Medijski partner d.o.o. (6)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (147)
Muzejsko društvo Škofja Loka (35)
Muzejsko društvo Železniki (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (432)
Onkološki inštitut Ljubljana (30)
Planinska zveza Slovenije (25)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (9)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (14)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (7)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (8)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Zavod RS za šolstvo (9)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (15)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
(2)
[s. n.] (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Arthea (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (5)
Banka Slovenije (4)
Belokranjski muzej (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Celjsko literarno društvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (16)
chez Marc Michel-Rey (1)
CODA (1)
Corona (3)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Škerl (2)
Dallas (1)
Debora (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
Druga godba-GMS (1)
Društvo ekonomistov Maribor (6)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo psihologov Slovenije (18)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Družba Jezusova (5)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (51)
DZS (2)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (6)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Etnografski muzej (2)
Faculty of management (2)
Faculty of Social Sciences (1)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (15)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Foto Holynski (1)
Fr. Vesel (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
G. Tomšič (1)
Genija (1)
Glasbena zložba Miro Klinc (1)
Helidon (6)
I. Tavčar (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (14)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d. (1)
Istarska naklada (1)
J. Giontini (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (25)
Jakopičev paviljon (3)
Jožef Blaznik (13)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Kancerološko združenje SZD (2)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (43)
Kinematografi (2)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Konzorcij Edinosti (13)
Krka (1)
Krka, TOZD Izolacije (2)
Krščanska kulturna zveza - KKZ (1)
L. Kutnar (1)
Langa (1)
LDS (4)
Ljubljanska banka (1)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (1)
M. Japelj (1)
M. Kovač Viršek (1)
Mariborska knjižnica (4)
Marketing magazin (6)
Medicinski razgledi (9)
Mestna knjižnica (1)
Mimik (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Miška (1)
Mladinska knjiga (12)
Moderna organizacija (6)
Mohorjeva (1)
Muzejsko društvo (35)
Muzejsko društvo Železniki (6)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna Tiskarna (1)
Naše delo (1)
Nonet Vitra (2)
Nova revija (1)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (3)
Obzorja (4)
OK SZDL Bežigrad (12)
OK SZDL Ljubljana Center (43)
Onkološki inštitut (11)
Organizacijski komiteSPG (1)
Osnovna šola (2)
OŠ Dravlje (1)
Padiglione Jakopič (1)
Panika Records (2)
Pedagoška fakulteta (5)
Pevska zveza (1)
PKP, RTV (1)
Planinska matica (1)
Planinska zveza Slovenije (26)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Radio- Tednik (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Rokus (1)
RTB (2)
RTV (16)
RTV Ljubljana (1)
RTV Ljubljana, Založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (3)
RTV, ZKP (1)
Ruslica (2)
s. n. (2)
samozal. M. Kandić (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (16)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (10)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (44)
Slavistično društvo Slovenije (28)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (9)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (4)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (16)
Sojuzkniga (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (14)
Studio Muzikant (1)
SZDL (8)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (9)
T. Kurent (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
Teološka fakulteta (1)
Terlep (1)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Tiskovna zadruga (7)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
V. Bešter (1)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Vesna film (8)
Veterinarska fakulteta (1)
Viba film (2)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (3)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (10)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Združena lista (1)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
ZKP RTV Slovenija (4)
Zlati zvoki (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (16)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (7)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (1024)