Število rezultatov iskanja: 422

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (16)
Acta chimica slovenica (6)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta geotechnica Slovenica (5)
Acta hydrotechnica (8)
Acta silvae et ligni (1)
Advances in production engineering and management (3)
Agricultura (Maribor) (1)
Annales. Series historia naturalis (9)
Anthropological notebooks (6)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (2)
Blejske delavnice iz fizike (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Delo in varnost (10)
Dogovori (1)
Elektrotehniški vestnik (9)
Fizika v šoli (3)
Fizioterapija (Ljubljana) (5)
Geodetski vestnik (34)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (3)
Geologija (6)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (7)
Hmeljarski bilten (1)
Informacije MIDEM (23)
Informatica Medica Slovenica (1)
Journal of energy technology (2)
Kinesiologia Slovenica (10)
Knjižnica (1)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kovine zlitine tehnologije (11)
Les (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (1)
Livarski vestnik (1)
Materiali in tehnologije (23)
Medicinski razgledi (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Planinski vestnik (3)
Presek (3)
Proteus (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (4)
Rehabilitacija (Ljubljana) (5)
RMZ-materials and geoenvironment (8)
Sanitarno inženirstvo (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (29)
Slavistična revija (1)
Strojniški vestnik (30)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Vakuumist (7)
Ventil (Ljubljana) (12)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (4)
Zdravniški vestnik (12)
Zdravstveno varstvo (5)
Železarski zbornik (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (6)
Društvo Medicinski razgledi (5)
Društvo radiologije in onkologije (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (7)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
Geološki zavod Slovenije (5)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (27)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (34)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (12)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (23)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (42)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (40)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (5)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (10)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
ZRC SAZU (18)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (33)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Vsebina
Založnik
A. Guček (1)
A. Horvat (1)
A. Ogorelec (1)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (21)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (4)
D. Gerbec (1)
D. Kozak (1)
dLib distributer (2)
DMFA - založništvo (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (4)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (7)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
F. Cvelbar (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (5)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (3)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (10)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (29)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
G. Modrijan (1)
G. Trtnik (1)
Geološki zavod (4)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institut Jožef Stefan (6)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (5)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (34)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (8)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
J. Pirc (1)
K. Kregar (1)
LDS (1)
M. Bizjak (1)
M. Najžer (1)
Medicinski razgledi (5)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (2)
Metalurški inštitut el at. (4)
N. Klopčar (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
P. Kramar (1)
P. Žvanut (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
S. Gamse (1)
S. Petan (1)
S. Rusjan (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (18)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (12)
Societá storica del Litorale (9)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (23)
Študentska založba (1)
T. Tasić (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Založba FE (1)
Založba ZRC (2)
Zavod IRC (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (8)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (34)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (23)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (7)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Železarna Jesenice (11)
Železarna Ravne (11)
Železarna Štore (11)
Išči med rezultati (422)