Število rezultatov iskanja: 69171

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Akademija MM (1)
Anthropological notebooks (1)
Arhivi (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dogovori (9470)
Dogovori (Skupščinska priloga) (38)
Glasilo občanov (Litija) (241)
Grosupeljski odmevi (108)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (3)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2202)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10061)
Klasje (Ivančna Gorica) (95)
Kronika (Ljubljana) (9)
Kronika slovenskih mest (7)
Ljubljanski zvon (1)
Logaške novice (508)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mengšan (95)
Naš časopis (301)
Naš kraj (Dobrepolje) (91)
Naša komuna - delegatska priloga (3254)
Naša komuna - delegatsko gradivo (525)
Naša komuna (Ljubljana) (9118)
Naša skupnost (Grosuplje) (2752)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2293)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2806)
Naša skupnost (Ljubljana) (14057)
Naše delo (Ptuj) (28)
Naše novice od Vrbe do Planice (2)
Novice iz Moravške doline (59)
Občinska uprava (1905) (210)
Občinski poročevalec (Domžale) (503)
Odsev (Trzin) (157)
Ptujčan (75)
Revus (Ljubljana) (1)
Rokovnjač (Lukovica) (77)
Samouprava (1918) (9)
Slamnik (215)
Soboške novine (73)
Šentvid nad Ljubljano (16)
Teorija in praksa (1)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Uradni vestnik - Občina Domžale (258)
Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica (67)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vertec (1871) (3)
Zbor občanov (9328)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Žirovski občasnik (23)
Založnik
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Deželni odbor kranjski (9)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (23)
Dragotin Hribar (210)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Egerjeva tiskarnica (3)
Eger'sche Buchdruckerei (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za upravo (2)
Geodetska uprava SRS, mestni svet Lj. (7)
GV Revije (1)
J. Blasniks' Erben (1)
J. Blaznikovih dedičev (1)
Krajevna skupnost Žiri (23)
M. Pahor (1)
Marketing magazin (1)
Matica Slovenska (1)
Mestna občina (7)
Mestna občina Ljubljana, Četrtna skupnost Šentvid (16)
Mestna občina Ptuj (75)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mi amigo (74)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Murska Sobota: Mestni svet, 1996- (73)
Muzejsko društvo Jesenice - iniciativna skupina (2)
Naše delo (28)
Občina Dobrepolje (91)
Občina Domžale (215)
Občina Ljubljana-Šiška (311)
Občina Lukovica (77)
Občina Moravče (59)
Občina Trzin (157)
Občinski odbor SZDL (115)
Občinski svet občine (603)
Občinski svet občine Grosuplje (108)
Občinski svet Občine Ivančna Gorica (67)
Občinski svet Občine Mengeš (21)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (9328)
OK SZDL Ljubljana Center (9470)
OŠ Tabor Logatec (1)
Pravna praksa (1)
Skupščina občine (241)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16805)
Skupščina občine Ljubljana-Center (38)
Slovene Anthropological Society (1)
SO (2752)
SO Domžale (761)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2293)
SZDL Ljubljana-Šiška (460)
Tiskovna zadruga (1)
Uprava 'Letnika' (1)
Uprava Ljubljanskega velesejma (1)
Uprava Ljubljanskih velesejmov (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (301)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Išči med rezultati (69171)