Število rezultatov iskanja: 868

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Didakta (26)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Mariborska knjižnica (10)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (417)
Pedagoška obzorja (79)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Šola za ravnatelje (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (14)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (9)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (24)
Zavod RS za šolstvo (143)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
ZRC SAZU (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (17)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Vsebina
Založnik
A. Rončević (1)
A. Sajovic (1)
A. Šorgo (2)
A. Zorman (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Blatnik (1)
Didakta (26)
dLib distributer (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (11)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Družba Jezusova (11)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (6)
Eduvision (3)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Faculty of Economics and Business (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za telesno kulturo (3)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Geološki zavod (1)
Gimnazija Moste (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (8)
IBS, Mednarodna poslovna šola (2)
Inštitut za gozdno pedagogiko (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
IPSOS (16)
J. Papš (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Jugoslovanski Sokolski savez (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (12)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Blažić (1)
M. Dular (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborska knjižnica (10)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Metalurški inštitut el at. (2)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Miška (3)
Moderna organizacija (9)
Modrijan (2)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
National Education Institute Slovenia (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (9)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Pedagoška fakulteta (117)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (5)
Pedagoška obzorja (79)
Pedagoški inštitut (2)
Rokus Klett (58)
Rudolf Milic (1)
samozal. (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (159)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovenian National Commission for UNESCO (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska šolska matica (2)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Šola za ravnatelje (3)
Šolski center Ptuj (1)
The Faculty of Logistics (1)
Tiskovna zadruga (4)
U. Podobnik (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (2)
University Press, Faculty of Arts (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (124)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (30)
Zavod RS za šolstvo (16)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (45)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (17)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (868)