Število rezultatov iskanja: 699

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (7)
Acta Histriae (15)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (47)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (12)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (14)
AS. Andragoška spoznanja (10)
Časopis za kritiko znanosti (60)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (16)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (2)
Dve domovini (193)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (9)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (12)
Geographica Slovenica (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (19)
IB revija (Ljubljana) (10)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (1)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (8)
Les (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (1)
Managing global transitions (1)
Medicine, law & society (1)
Monitor ISH (11)
Muzikološki zbornik (3)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija znanja (1)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (28)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (7)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavistična revija (4)
Social overview (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (8)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Teorija in praksa (37)
Traditiones (Ljubljana) (11)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvo narave (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (12)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (12)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (11)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (29)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (173)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (19)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (60)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (15)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (12)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (48)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
ZRC SAZU (141)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (17)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Biotehniška fakulteta (1)
Cankarjeva založba (1)
Caritas Slovenia (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (48)
Didakta (1)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (12)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (1)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Fakulteta za socialno delo (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (31)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (2)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (7)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Ethnic Studies (17)
Institute for Local Self-Government (2)
Institute for Slovene Emigration Research (175)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (11)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (31)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (193)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (1)
K. Bitenc (1)
Ljudska univerza (4)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Občina (1)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (16)
Peace Institute (1)
Pedagoški inštitut (2)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Pravna fakulteta (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (48)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Anthropological Society (7)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (19)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (48)
Sophia (1)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (22)
Študentska založba (38)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Umanotera (1)
UMAR (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Visoka šola za politične vede (6)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (28)
Založba ZRC, ZRC SAZU (9)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (48)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (31)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (48)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC Publishing (2)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Išči med rezultati (699)