Število rezultatov iskanja: 954

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (7)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (17)
Acta neophilologica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (50)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (13)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (26)
AS. Andragoška spoznanja (13)
Asian studies (3)
Central European Public Administration Review (2)
Časopis za kritiko znanosti (68)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (21)
Delavci in delodajalci (1)
Didakta (2)
Documenta Praehistorica (16)
Družboslovne razprave (6)
Dve domovini (267)
Dynamic relationships management journal (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Geografija v šoli (15)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (12)
Geographica Slovenica (3)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (23)
IB revija (Ljubljana) (10)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (1)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (8)
Les (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (2)
Managing global transitions (2)
Medicine, law & society (1)
Monitor ISH (12)
Muzikološki zbornik (6)
Naše gospodarstvo (3)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (2)
Podjetje in delo (2)
Poligrafi (3)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Proteus (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (36)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (7)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (2)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (5)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (11)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (2)
Studia Historica Slovenica (5)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Teorija in praksa (43)
Traditiones (Ljubljana) (12)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvo narave (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (16)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Didakta (2)
Društvo antropologov Slovenije (13)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (12)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (37)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (2)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (5)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (203)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (23)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (65)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (20)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (43)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (11)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (10)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zavod RS za šolstvo (22)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (51)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (33)
ZRC SAZU (216)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (17)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Vsebina
Založnik
(1)
= Institute for Ethnic Studies (2)
= Institute for Slovene Emigration Research (3)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Annales ZRS (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Biotehniška fakulteta (2)
Cankarjeva založba (1)
Caritas Slovenia (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (51)
Didakta (2)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (13)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Faculty of management (2)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za socialno delo (11)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (31)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (4)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (7)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Ethnic Studies (17)
Institute for Local Self-Government (2)
Institute for Slovene Emigration Research (182)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (11)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (39)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (267)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (1)
IUS SOFTWARE (2)
K. Bitenc (1)
Ljudska univerza (4)
Mariborska knjižnica (2)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (6)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Nova revija (1)
Občina (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (12)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (21)
Pedagoški inštitut (3)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (51)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (2)
Slavistično društvo Slovenije (6)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovene Anthropological Society (7)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (21)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (23)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (51)
Sophia (1)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (31)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (37)
Technical Museum of Slovenia (2)
Tehniški muzej Slovenije (1)
U. Kanjir (1)
Umanotera (1)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Visoka šola za politične vede (12)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (31)
Založba ZRC, ZRC SAZU (15)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (9)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (21)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (51)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (17)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (52)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Znanstveno in publicistično središče (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (51)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC Publishing (2)
ZRC Publishing House (1)
ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (954)