Število rezultatov iskanja: 156

Časopisje in članki - oblika
Založnik
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
B. Brzin (1)
B. Podpečan (1)
Biotehniška fakulteta (32)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (4)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniški izobraževalni center (2)
Biteks (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Lužnik (1)
Doba Epis (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
DZS (2)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (8)
J. Springer (1)
J. Zajc (1)
K. Gorenc (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
L. Ausec (1)
L. Fajs (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
M. Ambrožič (1)
M. Lušnic Polak (1)
Medicinski razgledi (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mladinska knjiga (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (7)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Societá storica del Litorale (1)
T. Selič Kurinčič (1)
University of Maribor Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (5)
Veterinarska fakulteta (16)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Išči med rezultati (156)