Število rezultatov iskanja: 532

Časopisje in članki - naslov
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta medico-biotechnica (3)
Aktualno! (1)
Alkohol in rak (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (4)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (24)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Bogoslovni vestnik (4)
CEPS journal (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (1)
Didakta (16)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Dve domovini (2)
Farmacevtski vestnik (12)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Glasba v šoli in vrtcu (3)
Izzivi prihodnosti (1)
Kinesiologia Slovenica (3)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Managing global transitions (2)
Medicinski razgledi (15)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (14)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (4)
Pedagoška obzorja (5)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (57)
Psihološka obzorja Ljubljana (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rak pri otrocih in mladostnikih (13)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (11)
Revija za elementarno izobraževanje (9)
Revija za zdravstvene vede (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (33)
Socialno delo (25)
Sodobna pedagogika (4)
Sodobnost (1963) (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (8)
Šolsko svetovalno delo (12)
Šport (Ljubljana) (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (1)
Urbani izziv (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (20)
Vzgoja in izobraževanje (10)
Zbor občanov (1)
Zdravniški vestnik (30)
Zdravstveno varstvo (22)
Zgodnje odkrivanje raka - izzivi za prihodnost (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (8)
Didakta (16)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (20)
Društvo Medicinski razgledi (15)
Društvo psihologov Slovenije (59)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (23)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Kočevje (1)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Lavričeva knjižnica Ajdovščina (1)
Mariborska knjižnica (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (132)
Onkološki inštitut Ljubljana (17)
Pedagoška obzorja (5)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (8)
Slovensko farmacevtsko društvo (12)
Slovensko filozofsko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (30)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Šola za ravnatelje (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (11)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (26)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (14)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (27)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
1A internet (1)
A. Fifolt (1)
Akademija za glasbo (1)
Audibook (1)
Beletrina (1)
Brat Frančišek (1)
Cankarjeva založba (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Kogovšek (1)
Didakta (17)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (20)
Društvo psihologov Slovenije (83)
Društvo Salezijanski mladinski center (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2)
Družba Jezusova (20)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (2)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (25)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (4)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Genija (1)
Goga (2)
I. Dornik (1)
I. Tutuš (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (29)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
M. Gregorič (1)
M. Kos (1)
Malinc (2)
Mariborska knjižnica (4)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (15)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Mladinska knjiga (7)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (15)
Nova revija (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
Onkološki inštitut (1)
P. Marincelj (1)
Pedagoška fakulteta (21)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (5)
Pedagoški inštitut (4)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
Pivec (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
RIS Dvorec (3)
samozal. B. Pejković (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
SKZP - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (8)
Slovensko farmacevtsko društvo (12)
Slovensko filozofsko društvo (24)
Slovensko zdravniško društvo (30)
Slovensko združenje paliativne medicine (1)
Societá storica del Litorale (2)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (5)
Šola za ravnatelje (1)
Teološka fakulteta (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (5)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zala (1)
Založba Audibook (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod IRC (3)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (27)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (3)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene nege (14)
Zdravniško društvo Iatros (1)
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (33)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (16)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (532)