Število rezultatov iskanja: 102

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Fakulteta za družbene vede (21)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (15)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Gospodarski vestnik (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko sociološko društvo (21)
SO (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Išči med rezultati (102)