Število rezultatov iskanja: 315

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(8)
(na prodaj per c. kr. mestni gosposki v'' Tersti in drugih primorskih soseskah) (1)
[s. n.] (1)
A. Hager (3)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda (1)
Bailly (2)
bey Adam Friderich Reichhard, Laa. Buchdruckern (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Adam Friedrich Reichardt ... (1)
bey J. G. Mayr ... (1)
bey J. Georg Mayr ... (1)
bey J.G. M. ... (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
bey Johann Georg Mayr (2)
bey Joseph Thaddaeo Mayr ... (1)
bey Leonhard Heussler (1)
Bratovšina Marijniga Serca (1)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
cerkveno predstojništvo (1)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (1)
E. Janžič (1)
F. Kleinmayr (1)
F. Udvar (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
formis Adami Friderici Reichardt (1)
formis J. G. Mayr ... (1)
formis J.G.M.I.P.C.T. (1)
G.L. Whitney (1)
gedruckt bey Adam Friedrich Reichardt ... (1)
gedruckt bey Gregorio Kurzböck ... (1)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (3)
gedruckt und zu finden in der edel von Kleinmayerschen Buchhandlung (1)
gedruckt, bey A.F. Reichardt ... (1)
gedruckt, bey adam Friedrich Reichhard ... (1)
H. Ničman (3)
H. Zupan (1)
I. Papš, vladarski natiskar (1)
Ign. de Kleinmayer (1)
is buqvalisha P.P. Augushtinar. Diskalceatov per S. Joshefu v' Lublani (1)
is zherkami Dominika Biasutti (1)
J. Blasnik-ovi nasledniki (1)
J. Giontini (1)
J. Klemenz (1)
J. Leon (1)
J. R. Millitz (2)
J. Sirolla (1)
J. Steinbrener (1)
jih je natisnil in saloshil Joshef Blasnik (1)
jih prodaja Janes Klemens, bukvoves (1)
jma na prodaj Joshef Skarbina (1)
jma na prodaj Joshef Skarbína (1)
Johanna Kraffta dediči (1)
Joseph Blasnik ... (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Karis (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (7)
literis Egerianis (2)
litteris Ignaty Merk (1)
M. Gerber (4)
Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev (1)
Marijina Legija v slovenski župniji Marije Pomagaj (1)
na predajo se naidejo per Ant. Ferlinz (1)
na prodaj per A. H. Honu (1)
na prodaj per Adam Henriku Honu ... (1)
na prodaj per Adamu Henr. Honu ... (2)
na prodaj per Henriku Hohnu, bukvovésu (1)
na pródaj per Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Ign. Klemensu ... (1)
na prodaj per Jan. Klemensu ... (5)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (14)
na prodaj pęr Janezę Klemencę ... (1)
na prodaj per L. Kremžerji (1)
na prodaj per Leopoldu Kremsherju ... (1)
na prodaj per Paternolli (1)
na prodaj per Rushizhku bukvovésu (1)
na prodaj per Shtefanu Bittesneck v'' Gorizi (1)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljubljanskiga poglavarstva. v' sholah (1)
na prodaj v'' duhovshnizi (1)
na prodaj v' duhóvshnizi (1)
nájde sze pri B. Endre Knigovézári (1)
naprodaj per Ad. Henriku Hónu ... (1)
naprodaj pęr Janezę Klemencę (1)
Naša pot (1)
natis Dominika Biasutti (1)
natisnęl Leopold Eger (1)
natisnena per J. Nep. Prettner''ju (1)
natísnena per Mizi Rezarzi, vdovi (1)
natisnene per Joshefu Sassenberg (1)
natisnil Antoni Gelb ... (2)
natisnil Eger (1)
natisnil in na prodaj ima J. Leon (1)
natisnil ino jih ima na prodaj Antoni Gelb (1)
natisnil ino na prodaj ima J. Leon (1)
natisnil ino na prodaj imá Janes Leon (1)
natisnil Janes Leon (2)
natisnil Janes Leon ... (1)
natisnil Janes Retzer (1)
natisnil Janes Retzer ... (1)
natísnil Janes Rezer (1)
natisnil Janez K. Jeretin (1)
natisnil Jos. Blasnik (1)
natisnil Joshef Blasnik (31)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil L. Vendrami (1)
natisnil Leopold Eger (2)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
natisnila Franzishka Retzer (1)
natisnila Rosalija Eger (1)
natisnjeno per Rosalii Eger (3)
od Ignazja Męrka na prodaj utisnen (1)
od Joan. Rezerja natisnenu (1)
Paternolli (1)
per Ad. Henriku Hohn ... (1)
per Adamu Henriku Hohn ... (1)
per Aloisiu Raab ... (1)
per Alojzji Wajcingeri ... (1)
per Annae Elisabethae Raichhardtouke, uvedove (1)
per Anne Elisab. Reichhardtouke (1)
per Anne Elisabete Raichhardtou u'dove (1)
per bukvah niemshkih şhol (1)
per erbizhih Joannesa Frid. Kleinmayr (1)
per Ferd. od Kleinmayru ... (2)
per Frantzu Piterich ... (1)
per Ignaz. Aloys. Kleinmajerju (1)
per Ignaziu Aloysiu Kleinmayr (1)
per Ignaziu Kleinmayrju (1)
per Joan. Frid. Egerju (1)
per Joan. Retzerju ... (1)
per Joann Frideriku Egerju (1)
per Joann. Frideriku Egerju (1)
per Joann. Fridr. Egerju (1)
per Joannesu Jurju Heptnerju (1)
per Josephu od Bacho ... (3)
per Joshefu Gajgerji bukvarji (2)
per Joshefu od Bacho ... (1)
per Joshephu od Bacho ... (4)
per Lovrenzu Bernabacherju pod Tranzho (1)
per Nazetu Kremsharju (1)
per Vizenzu Ruziczku meistn. buquaveszu (1)
per Vizenzu Ruziczku meistnemu bukuavesizu (1)
pertisnene per J.A. Kienreihu (1)
pri Alojzji Wajcingeri ... (1)
pri Alojzji Wajcingeri knigari (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
pri Alozji Wajcingeri knigari (1)
pri Franzi Antoni Royeri (1)
pri Joshefu Sirolla, bukvovesarju na velkem tergu Nr. 222 (1)
pri 'Siess Antoni (1)
pri Sziesz Anni Klári ... (1)
pri Udvary Ferencz (1)
pri Weitzinger J.A. knigari duga vulica, hiszna Nr. 18 (1)
pri Widmanstätter. Erb. (1)
pri Widmanstätterskih erbih (2)
pritizkana per Franz Anton Schützu (1)
R. Milic (1)
Salezijanski zavod (1)
saloshil J. Giontini, bukvar (1)
samozal. avtorja (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
se dobe per Lovrenzu Bernbacherju ... (1)
se dobi pri Ignazi Shprizaji, bukvari (1)
se doby v Lublani na prudej v salogi Lovrenza Berpaherja mejstnega Buqvesa pod Tranzho (1)
se naide per Aloysio Raab ... (1)
se naide per Joanesu Rezerju (1)
se naidejo per Joann. Georg. Heptnerjo ... (1)
se naidejo per Joshefu Shotterju (1)
se najde per Adam Heinrich Hohn ... (1)
se najde per F.J. Jenko (1)
se najde per Joan. Fridr. Egerju (3)
se najde per Joanesu Rezerju (1)
se najde per Joanesu Rezerju ... (1)
se najde per Joanesu Ręzerju ... (1)
se najde per Teresii Egerki ... (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (1)
se najdejo per Andrejo Clemens ... (1)
se najdejo per Frantzu Piterich (1)
se najdejo per Mich. Prompergerju (1)
se najdejo per Vinzenzo Ruziczka ... (1)
se neide per Anton Ferlinz, bukvarju v Marburgi (1)
se neide per bukvarju Franzu Jos. Jenko (1)
se neidejo per Joann. Georg. Heptnerio, ... (1)
skus Ign. Kleinmaierja ... (1)
skus Ignazja Aloysja Kleinmajerja utisnene (1)
skus Jann. Fridrika Egerja (1)
skusi Georga Gruppenbacha (1)
skusi Iansha Mandelza (1)
skusi Iosepha Tadea Mayeria ... (1)
skusi Joann. Bapt. Mayerja ... (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slovensko dušno pastirstvo (2)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju ... (2)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju meistn. buqvaveszu pod Tranzho (1)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju mejstn. buqvaveszu pod Tranzho (1)
Societá storica del Litorale (1)
stampane z-Sziesz osztanka piszkmi (1)
stiskane per Andreji Gasslerju ... (1)
stiskane per Christianu Grosserju (1)
stiskane per Joan. Friedr. Egerju (1)
sze nájde pri Weitzingeri Janosi (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (4)
typ. Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
typis Labaci, Josephi Thaddaei Mayr ... (1)
typis Modesti Fentii ... (1)
typis, Adami Friderici Reichardt ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
Ulrich Morhart (1)
utisnenu per Joan. Frid. Egerju (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigiši (2)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
v' salogi in na prodaj per J. Klemensu ... (2)
v salogi in na prodaj per Janesu Giontini ... (1)
v salogi per Ig. Klemensu ... (1)
v'' salógi zesarske kraljeve bukvarnize sa shólske bukve, per sveti Ani v'' Janesovih úlizah (1)
v saloshbi in na prodaj per Ignazii Klemensu ... (2)
v saloshbi in na prodaj per Janesu Giontinitu ... (1)
v saloshbi in na prodaj per Leopoldu Kremsharji ... (2)
v saloshbi pri Janesu Giontinitu (1)
vsakladi Joannesa Helma, u' Lublani ... (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (1)
vtisnjene per Josh. Shoterju shtamparju, 1788. per katirem se tudi naprude naidejo (1)
vtisnjene skus Aloisia Ignazia Kleinmayerja, deshelstvega stamparja (1)
W. Blanke (2)
Založba škofijskega ordinariata (1)
založil in natisnil E. Seitz (1)
Založil tretji red sv. Frančiška (1)
Zbor duhovne mladeži zagrebačke (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
z-Perger Ferentza piszkmi (1)
zu finden bey Joh. Bapt. Volusius (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (315)