Število rezultatov iskanja: 148

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Biteks d.o.o. (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (8)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (34)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (15)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
ZRC SAZU (20)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Založnik
Biteks (1)
chez Pierre de La Vallée (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo psihologov Slovenije (20)
Družba Jezusova (10)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (19)
Gospodarski vestnik (4)
GV Revije (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Mariborska knjižnica (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Nova revija (6)
Obzorja (4)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (2)
Pravna praksa (4)
Sanje (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (18)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (16)
Teološka fakulteta (5)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (148)