Število rezultatov iskanja: 364

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (6)
Acta chimica slovenica (1)
Acta linguistica asiatica (2)
Akademija MM (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (13)
AS. Andragoška spoznanja (20)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (11)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Delo in varnost (3)
Didakta (32)
Dve domovini (1)
Dynamic relationships management journal (1)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Glasba v šoli in vrtcu (4)
IB revija (Ljubljana) (1)
Izzivi prihodnosti (4)
Jezik in slovstvo (3)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (4)
Kakovostna starost (1)
Kinesiologia Slovenica (3)
Knjižnica (4)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Management (2)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Matematika v šoli (1)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Organizacija (Kranj) (13)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (7)
Pedagoška obzorja (7)
Planinski vestnik (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (25)
Raziskave in razprave (3)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (14)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (13)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (3)
Slovenščina v šoli (5)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (7)
Sodobnost (1963) (1)
Šolsko polje (11)
Šolsko svetovalno delo (3)
Teorija in praksa (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vestnik za tuje jezike (6)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (12)
Vzgoja (Ljubljana) (17)
Vzgoja in izobraževanje (23)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Didakta (32)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (16)
Društvo psihologov Slovenije (25)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (17)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Kočevje (1)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Lavričeva knjižnica Ajdovščina (1)
Mariborska knjižnica (7)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (44)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna (1)
Pedagoška obzorja (7)
Planinska zveza Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (11)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (12)
Študentska založba (2)
University of Primorska Press (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (24)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (14)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (36)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
C. Blažon (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Didakta (32)
Doba Epis (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (17)
Društvo psihologov Slovenije (38)
Družba Jezusova (17)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
EDUvision (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Faculty of management (2)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za organizacijske študije (17)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (3)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (2)
I. Tutuš (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
M. Juriševič (1)
M. Kos (1)
M. Kralj (1)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (7)
Marketing magazin (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (13)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
P. Marincelj (1)
Pedagoška fakulteta (29)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (5)
Pedagoška obzorja (7)
Pedagoški inštitut (6)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (3)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
selfpublished (1)
selfpublished A. Metelko (1)
selfpublished I. Erenda (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (11)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko filozofsko društvo (13)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (3)
Spago (1)
Šola za ravnatelje (13)
Študentska založba (3)
Teološka fakulteta (1)
Turistica (6)
UMco (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (37)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (2)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (29)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (4)
Išči med rezultati (364)